Projekta “Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) ziņas

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2018. gada 3. oktobrī parakstīja Partnerības līgumu ar  Kauņas republikāņu slimnīcu par projekta “Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC)” (Projekta Nr.LLI-396), kas tiks īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt slimnīcu sadarbību, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā.

Projekta vadošais partneris ir Kauņas republikāņu slimnīca, Hipodromo g. 13, 45130 Kaunas, Lietuva.

Projekta partneris SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvija.

Projekta kopējas izmaksas ir 410 725,78 EUR, no tās SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta summa ir 181 496,58 EUR: ERAF 85% – 154 272,09 EUR un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 27 224,13 EUR.

Projekta ERAF līdzfinansējums ir 349 116.91 EUR jeb 85%.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018. – 30.06.2020.

Projekts risinās ķirurģisko pakalpojumu stiprināšanu plašā spektrā. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” veiks esošās konferenču zāles atjaunošanas darbus, izveidojot daudzfunkcionālu mācību centru, kas tiks aprīkots ar telemedicīnas sistēmu. Lai palielinātu personāla kapacitāti tiks organizētas apmācības. Projekta ietvaros tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas sastāvēs no darba organizēšanas kārtības, metodēm un, kā strādāt ar jauno medicīnas iekārtu (telemedicīnas iekārtu).

Projekta rezultātā tiks izveidota sadarbība starp Daugavpils un Kauņas ķirurģijas speciālistiem, kas būs platforma turpmākai profesionālai sadarbībai citās medicīnas jomās.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par raksta saturu pilnībā atbild SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Projektu vadītāja

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

 

 

 

 

 


Back to top