Trauksmes cēlēji

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums. Vairāk informācijas var iegūt www.trauksmescelejs.lv Iekšējās trauksmes celšanas sistēma

E-pieraksts

Trauksmes cēlēji

2019.gada 1.maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums.

Vairāk informācijas var iegūt www.trauksmescelejs.lv

Iekšējās trauksmes celšanas sistēma paredz, ka ikviens SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) nodarbinātais var informēt par kādu iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu slimnīcas darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta slimnīcas reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas.

 

Kurš var celt trauksmi?

Slimnīcas darbinieks, kā arī persona, kura ar Slimnīcu ir nodibinājusi vai dibina tiesiskās attiecības, un kuras rīcībā ir informācija par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Trauksmes cēlējam ir pamats uzskatīt ka šī informācija ir patiesa un ir iegūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. 

 

Kas ir pārkāpums?

Pārkāpums – ir noziedzīgs nodarījums, administratīvs pārkāpums vai cits tiesību normu pārkāpums vai saistošu ētikas vai profesionālo normu pārkāpums.

 

Par ko ceļ trauksmi?

Trauksmi var celt neatkarīgi no jomas, kurā strādā. Trauksmes celšanas likums paredz 15 īpaši svarīgas jomas, kurās pārkāpumi apdraud sabiedrības intereses, t.sk. sabiedrības veselības apdraudējumu, sabiedriskās kārtības apdraudējumu, pārkāpumu finanšu un kapitāla tirgus sektorā, konkurences tiesību pārkāpumu, krāpšanu, izvairīšanos no nodokļu samaksas, publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu u.c.

! Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Trauksmes cēlēju ziņojumu var iesniegt:

  1. Rakstiski brīvā formā norādot, ka ziņojums ir trauksmes cēlēja ziņojums vai izmantojot sagatavotu veidlapu, ko var lejuplādēt šeit, un

1.1. ievietojot to SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” struktūrvienībā “Centrālā slimnīca” administrācijas korpusā 1.stāvā izvietotajā slēdzamajā pastkastē “Trauksmes cēlēju ziņojumi”;

1.2. nosūtot uz elektroniskā pasta adresi trauksmescelejs@siadrs.lv (trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidota e-pasta adrese) – ziņojumu jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

1.3. pa pastu (vēlams pirms trauksmes cēlēja ziņojuma uz atsevišķas baltas lapas pievienot tekstu “Trauksmes cēlēja ziņojums” vai ziņojumu ielikt otrā aizlīmētā aploksnē ar iepriekš minēto norādi);

1.4. iesniedzot to personīgi kontaktpersonai – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, vēršoties pie SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” juristes P.Bogdanovas, tālr. 654 05301.

  1. Mutiski/klātienē – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, vēršoties pie SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jurista. Mutisko trauksmes cēlēja ziņojumu noformē trauksmes cēlēja klātbūtnē un ziņojuma kopiju izsniedz trauksmes cēlējam.

! Trauksmes celšanas likums paredz, ka trauksmes cēlējus ziņojumā norāda ziņas par sevi. Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana anonīmi likumā nav paredzēta.


Back to top