Slimnīca

Pirms 32 gadiem Stropu ezera krastā darbu sāka, tagad lielākā daudzprofilu slimnīca Latgales reģionā.

E-pieraksts

Tuberkulozes un plaušu slimību nodaļa

Nodaļas vadītāja

Tatjana Pupiņa
+371 65451122

Vecākā medicīnas māsa

Marija Paškeviča
+371 65436808

Nodaļa nodrošina neatliekamo un plānveida palīdzība 24 stundas diennaktī. Nodaļā diagnosticē un ārstē tuberkulozi, kā arī akūtas augšējo elpceļu saslimšanas. Tuberkulozes diagnostikai izveidota speciāla mikrobioloģiskā laboratorija. Nodaļā tiek izmantotas mūsdienīgas izmeklēšanas un ārstēšanas metodes. Darbs norit sadarbībā ar ambulatoro daļu, kurā nodrošinātas tuberkulozes diagnostikas un ambulatoras ārstēšanas iespējas.

Speciālisti

Vasilijs Kozlovskis

Internists

Tatjana Pupiņa

Pneimonoloģe

Gaļina Titoviča

Interniste

Diāna Džeriņa

Interniste

Kontakti

Nodaļas vadītāja

Tatjana Pupiņa
+371 6551122

Ārsti

+371 65432374

 


Back to top