SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, 2020.gada 30.martā, plkst. 13.30.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim, un ņemot vērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” teritorijā ieviesta karantīna pasākumus, piedāvājām organizēt dalībnieku sapulci ar videokonferences (skype) palīdzību.

Ārkārtas sapulces sasaukšana ir saistītā ar nepieciešamību izskatīt un sniegt piekrišanu līgumu noslēgšanai pēc atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde” rezultātiem, kas ir nepieciešamā ikdienas ārstniecības procesa, tajā skaitā neatliekamās palīdzības, nepārtrauktai nodrošināšanai.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
  3. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “DM PREMIUM”, Molnlycke Health Care OU, SIA “ELVIM”, Euromedical spol. s r.o., UAB “Ilsanta” filiāle, UAB “Baltics Medical”, SIA “MRB PROJEKTS”, SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “Biotronik Baltija”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Invazīvās kardioloģijas medicīnas preču piegāde” identifikācijas Nr. DPD 2019/142 rezultātiem.
  4. Piekrišanas sniegšana nomas līguma noslēgšanai ar SIA “Roche Latvija” par hemataloģiskā analizatora “Sysmex XS1000i” ar pilnu komplektāciju nomu, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” laboratorijas darbības nodrošināšanai.

 


Back to top