SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” kolektīvs pievienojas akcijai “Laimes koki”

Kustība “Lielā talka” 21. septembrī aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties akcijai World Cleanup Day jeb Pasaules talkai.

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” pievienojās Pasaules talkai jau šodien ar koku stādīšanas akciju “Laimes koki” – lai katrs iestādītais koks varētu izaugt par nākotnes dižkoku, kļūstot par Latvijas ieguldījumu pasaules ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā.  Mūsu kolektīvs iestādīja trīs ozolus- kuri simbolizē katru SIA “DRS” struktūrvienību. Ozols ir spēka devējs un ilga  mūža simbols. Savukārt ozola zīle ir gudrības un labklājības simbols. Stādot kokus atstājām novēlējumus un vēstījumus nākamajām paaudzēm, kurus ievietojām “laika kapsulās” un  ierakām netālu no iestādītajiem kokiem.

Ar koku saknēm caurausta šī zeme,

Ar koku šalkām piesātināts gaiss.

Un slīd pār mežu galiem saules lemess,

Un ripo mēness ritens zeltainais…

Ko mantojusi es no senčiem saviem?

Ne titulus, ne zelta gredzenus,

Vien viņu egles, ozoli un kļavas

Pār mana mūža ceļiem vējā zuz.

Kas būtu maijs bez zaļām bērzu sprogām,

Kas septembris bez kastaņiem un zīlēm,

Kas būtu mūsu Latvija bez kokiem,

Bez birztalām ar silu zilām vīlēm?

/Ārija Elksne/


Back to top