SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar Zarasu primārās veselības aprūpes centru

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar  Zarasu primārās veselības aprūpes centru par projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224”

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar  Zarasu primārās veselības aprūpes centru par projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) realizāciju.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvas medicīniskas aprūpes pieejamību, stiprinot medicīnas iestāžu kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi-Daugavpils.

Projekta vadošais partneris ir Zarasu primārās veselības aprūpes centrs, Maluno iela 4, Zarasi, Lietuva.

Projekta partneris SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvija.

Projekta vadošā partnera finansējums 217 495,00 EUR, no tās: ERAF 85% 184 870,75 EUR un Zarasu primārās veselības aprūpes centra līdzfinansējums 15% – 32 624,25 EUR.

Projekta partnera finansējums 266 170,00 EUR, no tās: ERAF 85%- 226 244,50 EUR un SIA “Daugavpils Reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 39 925,50 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01/06/2017-30/05/2018

Galvenais projekta ieguvums būs pārrobežu sadarbības sistēmas izveide starp Zarasu primārās veselības aprūpes centru un Daugavpils reģionālo slimnīcu. Lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās aprūpes pieejamību un pakalpojuma kvalitāti  tiks iegādāts ātrās palīdzības transportlīdzeklis Zarasu avārijas dienesta vienībai. Sekmējot neatliekamo medicīnisko aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, Daugavpils reģionālā slimnīca tiks aprīkota ar mākslīgās ventilācijas sistēmu, pārnēsājamu tromboelastometrijas sistēmu, portatīvo ventilatoru, video laringoskopu un video intubācijas sistēmu, tādējādi palielinot savu kapacitāti kā pārrobežu kvalificētu medicīnisko pakalpojumu sniedzējs. Projekta ietvaros tiks veiktas katastrofu simulācijas, sagatavotas katastrofu pārvaldības stratēģija un darbības vadlīnijas, kā arī veiktas pirmās palīdzības apmācības sabiedrībai.


Back to top