Saņemts atbalsts Daugavpils reģionālās slimnīcas ERAF projekta īstenošanai

2018.gada 25.janvārī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” noslēdza Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.

Projekta ietvaros tiks veikta Daugavpils reģionālās slimnīcas iekštelpu pārbūve, piemēram,  Neatliekamās palīdzības un pacientu Uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve ar lifta ierīkošanu, Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu pārbūve; Perinatālās aprūpes centra telpu atjaunošana un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana; telpu atjaunošana  Invazīvās kardioloģijas centra izveidei u.c.

Tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas tehnoloģijas, tai skaitā angiogrāfijas ierīce, ultrasonogrāfijas ierīces, videogastroskopi, videokolonoskopi, mamogrāfijas ierīce, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces, jaundzimušo reanimācijas galds un citas ierīces,  kas paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Kopumā tiks iegādātas 50 medicīnas ierīces.

Projekta īstenošanas ilgums – 26 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, veselības stāvokļa uzlabošana un nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, sekmējot kopējās veselības aprūpes nozares attīstību.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu vadītāja

Raksts ievietots: 12.02.2018.

ERAF PROJEKTA “SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA” KVALITATĪVU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS UZLABOŠANA UN INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA” ZIŅAS

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpina ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) īstenošanu.

Lai sniegtu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošinātu atbilstību tehniskajiem un kvalitātes standartiem ārstniecības iestādēm ir nepieciešama tehnoloģiju modernizācija. Projekta mērķa sasniegšanai un Daugavpils reģionālās slimnīcas kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai tiks veikta tehnoloģiju modernizācija, iegādājoties jaunu medicīnisko aprīkojumu.

Uz 2018.gada III ceturksni lielākā daļa no plānotajiem iepirkumiem par medicīnisko tehnoloģiju iegādi ir izsludināti vai ir izvērtēšanā. Projekta ietvaros tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas tehnoloģijas, tai skaitā angiogrāfijas ierīce, ultrasonogrāfijas ierīces, videogastroskopi, videokolonoskopi, mamogrāfijas ierīce, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces, jaundzimušo reanimācijas galds un citas ierīces,  kas paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Kopumā tiks iegādātas 50 medicīnas ierīces.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

ERAF projekta “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” īstenošana sniegs ieguldījumus lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas – Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūrā un tehnoloģiju attīstībā.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja

Raksts ievietots: 27.07.2018.

ERAF PROJEKTA IETVAROS IR UZSĀKTI BŪVNIECĪBAS DARBI

Pēc veiktajām iepirkumu procedūrām SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ēkā ir uzsākti būvniecības darbi Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai.

Būvniecības darbi notiek ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) ietvaros.

Būvniecības darbus veic atbilstoši izstrādātājai apliecinājuma kartei, kā arī ir nodrošināta būvuzraudzība.

Pēc paveiktajiem būvniecības darbiem Invazīvās kardioloģijas centrā tiks ievietota angiogrāfijas ierīce ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju.

Pamatojoties uz veiktā iepirkuma ID Nr. DRS 2018/60/ERAF rezultātiem, būvniecības darbus veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ENERGOBALTIKA” un atbilstoši iepirkuma procedūras ID Nr. DRS 2018/68/ERAF rezultātiem būvuzraudzības pakalpojumus sniedz IK “Būvzinis – J”.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja


Back to top