SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sasauc ārkārtas dalībnieku sapulci

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības dalībnieku ārkārtas sapulci, kura notiks 2019.gada 28.augustā plkst. 10:00, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, ar dienas kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Valdes locekļa ievēlēšana.
  3. Daugavpils novada jaunatnes organizētās Labdarības akcijas laikā saziedotu mantu: kancelejas preces, krāsojamās grāmatas, rotaļlietas, grāmatas un dažāda veida attīstošas spēles, u.c. (dāvinājuma) pieņemšana SIA “Daugavpils reģionālas slimnīca” bērnu nodaļas pacientu vajadzībām.
  4. Piekrišanas sniegšana dāvinājuma (ziedojuma) no biedrības “Latvijas sarkanais krusts Daugavpils – Ilūkstes Novadu komitējas” pieņemšanai.

Back to top