Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, vienotais reģ. Nr. 41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valde sasauc sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2019.gada 17.decembrī, plkst. 13:30,  Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa kabinetā.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
  2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
  3. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” jauna darbības veida uzsākšana.

Back to top