Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce – 31.maijā

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, 2021.gada 31.maijā, plkst. 13.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana no kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.

3. Piekrišana sniegšana nomas līguma noslēgšanai pamatojoties uz mutiskās brīvo telpu izsoles Nr. 2/2021 rezultātiem, ar SIA “Apotheka”, reģ. Nr. 40003723815.

4. Piekrišanas sniegšana dāvinājumu pieņemšanai no SIA “HH Invest”, reģ. Nr. 40203235329.


Back to top