Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulce

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” valde sasauc sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci 2023.gada 15.septembrī, plkst. 10.00, ar sekojošo dalībnieku sapulces darba kārtību:

  1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana, dalībnieku sapulces vadītāja un dalībnieku sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.
  2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” statūtu grozīšana un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana.
  3. Rīgas Stradiņa Universitātes 2023.gada 06.septembra iesnieguma izskatīšana.

Back to top