Projekts Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC)

Ārstu zināšanu papildināšana par parenterālā uztura mūsdienu tendencēm.

Klīniskās barošanas veids lielā mērā ir atkarīgs no pacienta stāvokļa, slimības un vajadzībām. Piem., ķirurģijas pacientiem, kas atrodas reanimācijā, bieži vien vajadzības atšķiras no to pacientu vajadzībām, kam tiek veikta pretvēža terapija, un pavisam cita klīniskā barošana nepieciešama hroniskās dialīzes pacientiem.

Uzturs lielā mērā nosaka mūsu spēju cīnīties ar slimībām kopumā un jo īpaši ar infekcijām ķirurģijā un traumatoloģijā. Klīniskās barošanas mērķis ir saglabāt vai uzlabot uzturvielu uzņemšanas statusu, novēršot nepietiekamu uzturu un cīnoties ar tā sekām, uzturot ķermeņa audu un funkcionējošu plazmas proteīnu krājumus un novēršot makrouzturvielu un mikrouzturvielu nepietiekamību.

2020.gada 24.aprīlī tika organizēta slimnīcas personāla kvalifikācijas paaugstināšana izmatojot tiešraides iespējas. Projekta (projekta akronīms Hospitals For CBC) aktivitātes ietevaros Rīgas Stradiņa Universitātes asociētais profesors Oļegs Sabeļņikovs iepazīstināja slimnīcas ārstus ar jaunākajām metodēm pacientu barošanai caur intravenozo katetru vai parenterālo barošanu.

Slimnīcas ārsti anesteziologi- reanimatologi, ķirurģi un ķirurģijas medicīnas māsas ar interesi noklausījās šādas tēmas: Metabolisma īpatnības smagi slimiem pacientiem un pacienta barojuma novērtēšana. Diennakts kalorāžas izvērtēšana. Malnutricijas komplikācijas. Parenterālās barošanas veidi un indikācijas. Iepazīstināja ar Eiropas parenterālās un enterālās barošanas biedrības vadlīniju rekomendācijām (ķirurģijā un intensīvajā terapijā) un parenterālā uztura mūsdienu tendencēm pasaulē. Lekcija izvērtās ļoti aktīvā diskusijā un domu apmaiņā. Savu kvalifikāciju paaugstināja 13 slimnīcas ārsti.

Projekta vadītāja L.Drozde,

Tālrunis:27010150

e-pasts: livija.drozde@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 


Back to top