Projekts Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC)

SIA “Daugavpils reģionālajā slimnīcā” pilnā sparā rit esošās konferenču zāles atjaunošanas darbi. Pēc atjaunošanas būvdarbiem tiks izveidota transformējama multifunkcionāla konferenču zāle ar telemedicīnas sistēmu. Tas būs moderni aprīkots mācību centrs slimnīcas speciālistiem, personālam un medicīnas studentiem. Mācību centrā organizētās nodarbības nodrošinās personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un iespējas tiešsaistes režīmā sadarboties, konsultēties ar Republikāniskās Kauņas slimnīcas un Latvijas universitātes tipa slimnīcu kolēģiem. Projekta rezultātā veidojas lieliska sadarbība starp Daugavpils un Kauņas ķirurģijas speciālistiem, kas jau ir platforma turpmākai profesionālai sadarbībai citās medicīnas jomās.

Projekta ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls, kas sastāv no darba organizēšanas kārtības, metodēm un, kā strādāt ar jauno medicīnas iekārtu (telemedicīnas iekārtu).

Projekta kopējas izmaksas ir 410 725,78 EUR, no tās SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta summa ir 181 496,58 EUR: ERAF 85% – 154 272,09 EUR un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 27 224,13 EUR.

Projekta vadītāja L.Drozde,

Tālrunis:27010150

e-pasts: livija.drozde@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

 


Back to top