Projekta Nr.LLI-396 vadības grupas tikšanās

SIA „Daugavpils reģionālajā slimnīcā” 2019.gada 27.septembrī pārrobežu projekta Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) ietvaros viesojās projekta partneri no Kauņas Republikāniskās slimnīcas, Zigmantas Urniežius- Ķirurģijas klīnikas vadītājs, Neringa Zamariene- Ķirurģijas klīnikas administratore, Andrius Statkevičus – projekta vadītājs.

Tikšanās laikā SIA „Daugavpils reģionālo slimnīcu” pārstāvēja valdes loceklis Grigorijs Semjonovs, galvenais ārsts Aleksandrs  Kušnirovs un projekta vadītāja Līvija Drozde.

Vizītes laikā tika pārrunātas projekta aktivitātes un saskaņoti tālākie projekta mērķi. Slimnīcas operāciju bloka vecākā māsa Irina Kolodinska iepazīstināja viesus ar Operāciju bloka darba organizāciju, dokumentāciju, iekārtām un operāciju laikā lietojamajiem materiāliem. Anestezioloģijas un intensīvās terapijas vadītājs Anatolijs Turonoks pastāstīja par iekārtām, kas iegādātas pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, kā arī nodemonstrēja iekārtu darbību. Viesi izrādīja lielu interesi par operāciju bloka inovatīvajām tehnoloģijām, personāla darba organizāciju un normatīvajiem dokumentiem, kas regulē pirms operācijas un pēcoperācijas standartus.


Back to top