Projekta Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) aktivitātes

SIA “Daugavpils reģionālajā slimnīcā” noslēgušies esošās konferenču zāles atjaunošanas darbi. Pēc atjaunošanas būvdarbiem ir izveidota transformējama multifunkcionāla konferenču zāle ar telemedicīnas sistēmu, kuru iespējams transformēt divās neatkarīgās telpās.

Tas ir moderni aprīkots mācību centrs slimnīcas speciālistiem, personālam un medicīnas studentiem. Mācību centrā organizētās nodarbības nodrošinās personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un iespējas tiešsaistes režīmā sadarboties, konsultēties ar Republikāniskās Kauņas slimnīcas un Latvijas universitātes tipa slimnīcu kolēģiem. Projekta rezultātā veidojās lieliska sadarbība starp Daugavpils un Kauņas ķirurģijas speciālistiem, kas jau ir platforma turpmākai profesionālai sadarbībai citās medicīnas jomās.

Projekta ietvaros ir izstrādāts metodiskais materiāls, kas sastāv no darba organizēšanas kārtības, metodēm un, kā strādāt ar jauno telemedicīnas iekārtu.

Projekta kopējas izmaksas ir 410 725,78 EUR, no tās SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta summa ir 181 496,58 EUR: ERAF 85% – 154 272,09 EUR un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 27 224,13 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja L.Drozde,

Tālrunis:27010150

e-pasts: livija.drozde@daugavpils.lv

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

 


Back to top