Pateicoties ES Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. — 2020. gadam atbalstam, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īsteno projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC).

 

 

Pateicoties ES Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. — 2020. gadam atbalstam, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īsteno projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC).

Projekta aktivitātes ietvaros Daugavpils reģionālajā slimnīcā laika posmā no š.g.23.jūlija līdz 30.augustam notiks apmācības slimnīcas personālam – ārstiem, medicīnas māsām, māsu palīgiem un vispārējam personālam. Apmācību laikā plānots apskatīt dažādus aktuālus jautājumus, piemēram: kā sevi pasargāt no izdegšanas darbā, profesionālās izdegšanas sekas, kognitīvi biheiviorālās terapijas un transakciju analīzes metodes darbā ar izdegšanas sindromu, sadarbība kolektīvā, komunikācijas veidi un stili, laika plānošana, līderība, stratēģiskā plānošana, problēmu risināšana u.c. temati. Papildus teorētiskajām zināšanām personālam plānotas arī praktiskās nodarbības un komandu darbs. Kopumā plānots apmācīt 220 slimnīcas darbiniekus. Apmācību ciklu vadīs Daugavpils universitātes docents, Dr.psych. Vitālijs Raščevsks.

Pirmais apmācību cikls Daugavpils reģionālās slimnīcas personālam notika 2019.gada 23.jūlijā. dalībnieki ar patiesu interesi klausījās lekciju par emocionālās izdegšanas profilaksi, simptomiem, emociju dažādību, sociālo lomu ambivalenci u.c., kā arī izpildīja praktiskos uzdevumus un aktīvi iesaistījās diskusijās.

Sagatavoja projekta vadītāja L.Drozde

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju

 

Projekts „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko

pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā”, Nr. LLI-396 (HOSPITALS FOR CBC)

 

SIA”DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”

PERSONĀLA APMĀCĪBU NODARBĪBU

 PLĀNS 

 

N.p.k.

Kursu datumi

Temats

Pasniedzējs

Vieta un laiks

1

23.07.2019.

 Izdegšana darbā, attīstība, izpausmes, fiziskie simptomi u.c. Kā pasargāties no „izdegšanas” darbā. Emocionālās izdegšanas profilakse. (Infekciozās emocijas, Sociālo lomu ambivalence).

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

2

26.07.2019.

Sadarbība kolektīvā. Cilvēks- palīgs. Medicīnas personālā palīgprofesiju  psiholoģiskie aspekti. Palīgprofesiju  psiholoģiskais atbalsts. Emocionālā inteliģence.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

3

02.08..2019

Psiholoģiskā saskarsme: medicīnas darbinieks – pacients.

Vai mēs Jums esam nepieciešami? Medicīnas iestādes darbinieka profesionālā identitāte. Pirmā iespaida par cilvēku viedošanās shēmas.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

Sākums plkst. 9.00

4

06.08.2019.

Dzīve un nāve. Mana personīgā attieksme. Humānistiskā , uz personību virzīta pieeja psiholoģijā. Cilvēka vērtību sistēma.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

5

09.08.2019.

Pašregulācijas mehānismi. Kritisko notikumu stresa debrīfings. Pamatprincipu apgūšana. refleksija kā uzvedības vadības pamats mijiedarbības procesā.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

6

13.08.2019.

Konflikta avots medicīnā: Satraukums un agresija.

Ārstniecības  personāla emocijas- instruments pacienta ietekmēšanai. Konfliktu vadība. Konfliktogēni. Konfliktu regulācijas metodes.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

7

16.08.2019.

Psihosomātika. Kā to izmantot ikdienas dzīvē un darbā. Psihosomatiskā ievainojamība. Problēmu risināšanas prasmes.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

8

20.08.2019.

Stresa menedžments- ārstniecības personāla darbā. ‘’Labais’’ stress- „sliktais’’ stress.

Artterapija. Personīgo resursu meklējumos. Sintoniskais saskarsmes modelis. Komunikatora kompetences.

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

 Sākums plkst. 9.00

9

23.08.2019.

Laika menedžments. Tā ietekme uz darba kvalitāti. Laika un savu vērtību interpretācija (subjektīvais laiks).

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

Sākums plkst. 9.00

10

27.08.2019.

Ķermeniski orientētas stresa prakses.   Fenomenoloģiskās un dinamiskās pieejas ķermeņa orientētā terapijā. Relaksācijas tehnikas.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle

Sākums plkst. 9.00

11

30.08.2019.

Organizācijas tēla veidošana, Stratēģiskā plānošana. Līderība. Vadītāja un līdera būtiskās atšķirības. Līderu svarīgākās īpašības. Organizācijas kultūra un stresa profilakse. Stratēģiskā plānošana.

 

Vitālijs Raščevskis- Dr.psych, Daugavpils Universitātes docents

Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, SIA” DRS” Dzemdību nodaļas konferenču zāle,

Sākums plkst. 9.00

 

 

Sagatavoja L.Drozde

 


Back to top