Pārrobežu projekta ietvaros iegādātas jaunas iekārtas

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2017.gada 12.jūlijā parakstīja līgumu ar  Zarasu primārās veselības aprūpes centru par projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) realizāciju.

Pateicoties projektam SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” iegādājusies virkni medicīniskā aprīkojuma neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem, kuri nonākuši dzīvībai bīstamā situācijā.

Laboratorijas Klīniski diagnostiskās daļas vajadzībām iegādāta Tromboelastometrijas sistēma (POINT of Care). Tromboelastometrijas sistēma koagulācijas kontrolei tiek izmantota hemostāzes izvērtēšanai, ārstējot masīvi asiņojošu pacientus neatliekamas palīdzības sniegšanas laikā (piem. politraumas, iekšēja asiņošana, dzemdības).

2018.gada martā iegādāti trīs portatīvie videolaringoskopi, kas ievērojami uzlabo neatliekamās palīdzības sniegšanas procesu, atvieglojot pacientu intubāciju un svešķermeņu izņemšanu no elpceļiem kardiopulmonālās reanimācijas laikā. Jauniegādātās iekārtas tiks izmantotas gan slimnīcas Uzņemšanas nodaļā, gan neatliekamās medicīnas transportā.

Lai nodrošinātu efektīvāku neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu reanimācijas un intensīvas terapijas nodaļā sirds un plaušu reanimācijas laikā, iegādāts arī videolaringoskops trahejas intubācijai. Iekārta ļauj veikt precīzu un sekmīgu neatliekamo pacientu intubāciju kardiopulmonālās reanimācijas un mākslīgas plaušu ventilācijas laikā, kā arī atvieglo svešķermeņu izņemšanu no elpceļiem.

2018.gada aprīlī projekta ietvaros slimnīca iegādājas trīs  mehāniskos ventilatorus. Pārvietojamie transportventilatori tiek izmantoti gadījumos, kad pacientiem nepieciešams plaušu ventilācijas atbalsts. Tas ļauj pagarināt dzīvi kritiski slimiem pacientiem – gan bērniem, gan pieaugušiem. Pārvietojamie ventilatori nodrošina mobilāku un komfortablāku pacientu pārvietošanu starp stacionāra nodaļām un palīdz nodrošināt optimālu terapiju jaundzimušajiem, bērniem un pieaugušajiem transportēšanas laikā.

Lai pilnveidotu medicīnas personāla iemaņas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā,  iegādāti augsti tehnoloģiski treniņu manekeni – Pacienta simulators manekens. Ar šo manekenu palīdzību iespējams simulēt reālu neatliekamās palīdzības situāciju, kurā  ir nepieciešams pieņemt ātrus lēmumus par efektīvāko ārstniecības metožu pielietošanu. Manekenu  programmas paredzētas anestezioloģijas, respiratorās terapijas, intensīvās aprūpes, neiroloģijas un farmakodinamikas klīnisko situāciju imitācijās ar pulmonālās funkcijas iesaistīšanos.

Papildus augstāk minētajam līdz augusta beigām plānots saņemt Pacientu uzraudzības sistēmu intensīvās terapijas nodaļai. Tā ir pacienta uzraudzības sistēma, kas atbilstoši pacienta saslimšanai un stāvokļa smagumam, dot iespēju noteiktos laika periodos izvērtēt nepieciešamos dzīvības radītājus, kas atspoguļo pacienta stāvokļa smagumu un stabilitāti (piemēram, aktivitātes, apziņu, sirdsdarbību, elpošanu, diurēzi, asinsspiedienu, temperatūru u.c.).

Minētās iekārtas ļauj sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību  kritiski slimu pacientu ārstēšanai, kā arī nodrošina dzīvībai vitālo funkciju uzturēšanu un operatīvu diagnostiku. Tās ir mūsdienīgas, komplicētas medicīniskās tehnoloģijas, kuras līdztekus medikamentozajai terapijai spēj īsā laikā stabilizēt pacienta veselības stāvokli, sniedzot neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Sagatavoja:

Projekta koordinatore L.Drozde


Back to top