Par zīdaiņu neirokognitīvo attīstību DRS rūpējas augsti kvalificēti speciālisti

Sieviešu klīnikā tiek realizēta zīdaiņa neirokognitīvās attīstības no piedzimšanas līdz gada vecumam novērtēšanas valsts programma – tā galvenokārt paredzēta priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem. Šajā programmā strādā trīs speciālisti – neonatologs, kurš novēro bērnu, fizioterapeits un psihologs.

Izmantojot Kembridžas metodiku
Daugavpils reģionālā slimnīca var pamatoti lepoties ar to, ka 2018. gadā Kembridžas universitātē tika apmācīti divi šīs komandas speciālisti – Sieviešu klīnikas psiholoģe Ludmila Vasiļjeva un neonatologs Iveta Liepa. I. Vasiļjeva un I. Liepa devās uz Kembridžu jau ar iegūtu darba šajā programmā pieredzi, pabeidzot neirokognitīvās diagnostikas pēc Beilijas skalas zīdaiņiem un bērniem (3. daļa) kursu Lielbritānijā. Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third edition (Bayley-III) – šo metodiku izstrādāja amerikāņu zinātniece Nensija Beilija kopā ar kolēģiem, lai diagnosticētu bērnus vecumā no 1 līdz 42 mēnešiem.
Šobrīd skala Bayley-III ir “zelta standarts” neirokognitīvās attīstības novērtēšanā bērniem no 1 līdz 42 mēnešiem, un tiek plaši izmantota visā pasaulē. Tādējādi šodien Daugavpilī tiek izmantotas autentiskas Kembridžas metodikas, tostarp metodiskais materiāls, un mūsu speciālisti var sniegt augsti profesionālas rekomendācijas mammām un tētiem, kuri audzina priekšlaicīgi dzimušus mazuļus.

Sistemātiska pieeja
Saskaņā ar psiholoģes L. Vasiļjevas teikto, priekšlaicīgi dzimušo mazuļu stāvoklis tiek vērtēts pēc vairākām skalām. Tiek ņemta vērā kognitīvā attīstība un runa, pēdējā tiek izdalīta divi virzieni: kā bērns saprot viņam adresēto runu un kā viņš spēj komunicēt-mijiedarboties. Trešā skala ir sociāli emocionālā attīstība. Šeit tiek skatīts, kā mazulis pauž emocijas, vai viņš atpazīst citu cilvēku emocijas un vai spēj reaģēt uz tām, kā viņš smaida, bērna mijiedarbības ar apkārtējiem (mammu, savu/svešu cilvēku, rotaļlietām u.c.) spēja un raksturs.
Pārējās divas attīstības novērtēšanas skalas – adaptīvā, kura ļauj noteikt bērna kognitīvo interesi, viņa pielāgošanās pārmaiņām apkārtējā pasaulē pakāpi, un motorā. Motorā skala ir paredzēta, lai novērtētu kustību aktivitāti, lielās un mazās motorikas attīstību.
“Mūsu komanda strādā ļoti saliedēti – kā vienota struktūra, un, ja ir nepieciešama konkrēta speciālista konsultācija, mēs varam atsevišķos gadījumos ieteikt vecākiem, pie kā vērsties”, atzīmē L. Vasiļjeva. Programmas ietvaros fizioterapeits, neonatologs un psihologs tiekas ar bērnu reizi trijos mēnešos, lai noteiktu attīstības dinamiku, nosaka, kas ir jāuzlabo. Dažādās situācijās ir nepieciešama individuāla pieeja – bija gadījums, kad mazuļa attīstībai traucēja redzes problēmas. Sieviešu klīnikas speciālisti sagatavoja vecākiem rekomendācijas, kā rīkoties, lai sasniegtu rezultātu. Izrādījās, ka attīstošās rotaļlietas bija jāpietuvina noteiktam punktam, lai bērns tās ieraudzītu un neatpaliktu no saviem vienaudžiem.

Agrīna diagnostika
Ja tiek konstatēts, ka bērns attīstībā atpaliek no normas, vecāki saņem rekomendācijas attiecībā uz to bērna funkciju attīstību, kurām nepieciešama stimulēšana. Agrīna diagnostika ļauj atpazīt iespējamo problēmu pavisam agrīnā stadijā, kas dod priekšrocības vecākiem un bērnam. Jo ātrāk tiek uzsākts darbs ar bērnu, jo mazāk laika un līdzekļu būs nepieciešams, lai kompensētu radušās grūtības, un jo lielāka ir varbūtība, ka mazulis laicīgi un pienācīgi sāks staigāt, runāt, loģiski domāt un tā tālāk, un skolā informāciju uztvers nepiespiesti, un, lai veiksmīgi mācītos un realizētu savu potenciālu, viņam nebūs titāniski jācenšas.
Pirmajos bērna dzīves mēnešos var arī konstatēt autisma simptomu klātbūtni un nekavējoties uzsākt to korekciju, kas aktīvi tiek praktizēts Eiropā un ASV. Izmantojot šo pieeju, bērnam ar traucējumiem ir daudz lielāka iespēja atjaunot normālu smadzeņu attīstību un turpmāk kļūt par pilntiesīgu sabiedrības locekli, nekā tiem bērniem, kuru korekcija tiek uzsākta tikai tad, kad problēma ir kļuvusi acīmredzama.


Back to top