Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Vienotais reģistrācijas Nr. 41503029600
PVN kods LV41503029600

Norēķinu konts: LV59 UNLA 0050 0010 6 193 9

AS “SEB BANKA”
kods UNLALV2X
 
 
Svarīgi! Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt atsauci uz rēķina numuru, firmu, juridisko vai fizisku personu.

Back to top