Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV 5417, Latvija

Tālrunis +371 654 05282; Fakss +371 654 05254,

E-mail: sia.drs@apollo.lv

Vienotais reģistrācijas Nr. 41503029600

PVN kods LV41503029600
Norēķinu konts LV24 UNLA 0050 0142 4622 7
AS “SEB BANKA”
kods UNLALV2X

Back to top