Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Publiskojamā informācija

Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā

2022.gadam noteikto mērķu izpilde:

2020.gadam noteikto mērķu izpilde:

2019.gadam noteikto mērķu izpilde:

2018.gadam noteikto mērķu izpilde:

2017.gadam noteikto mērķu izpilde:

2016.gadam noteikto mērķu izpilde:

2015.gadam noteikto mērķu izpilde:

2014.gadam noteikto mērķu izpilde:

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x gadā
5.

Atalgojuma politikas principi

 

1 x gadā
6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija, ziedošanas (dāvināšanas) kārtība un informācija par saņemtiem un veiktiem ziedojumiem (dāvinājumiem) 

pastāvīgi
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)
Neauditēti starpperiodu pārskati 2023. gada
Kapitālsabiedrības 2023.gada 6 mēnešu darbības pārskats
Kapitālsabiedrības 2023.gada 3 mēnešu darbības pārskats
Kapitālsabiedrības 2022.gada 12.mēnešu darbības pārskati:
Kapitālsabiedrības 2022.gada 9 mēnešu darbības pārskati
Kapitālsabiedrības 2022.gada 6 mēnešu darbības pārskats
Kapitālsabiedrības 2022.gada 3 mēnešu darbības pārskats
Kapitālsabiedrības 2021.gada 12 mēnešu darbības pārskati
Kapitālsabiedrības 2021.gada 9 mēnešu darbības pārskati
Kapitālsabiedrības 2021.gada 6 mēnešu darbības pārskati
Kapitālsabiedrības 2021.gada 3 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2020.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2019.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2019.gada 9 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats:

Kapitālsabiedrības 2018.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 9 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 6 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 3 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2017.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2017.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2014.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

8. Auditēts gada pārskats

1 x gadā

 

Kapitalsabiedrības 2022.gada pārskats 

Revidenta ziņojums 2022.gads

9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi
10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi
11. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi
12.  Informācija par valdi un padomi Pastāvīgi
13. Informācija par veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai 1 x gadā
14.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA

Tiek pārskatīta un aktualizēta, ja nepieciešams, reizi gadā

 


Back to top