Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Publiskojamā informācija

Nr.p.k Publiskojamā informācija Publiskošanas biežums Publicētā informācija
1. Vispārējie stratēģiskie mērķi un kapitālsabiedrības darbības veids Pastāvīgi
2. Finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti 1 x gadā

2018.gadam noteikto mērķu izpilde:

2017.gadam noteikto mērķu izpilde:

2016.gadam noteikto mērķu izpilde:

2015.gadam noteikto mērķu izpilde:

2014.gadam noteikto mērķu izpilde:

3. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā 1 x gadā
4. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu 1 x gadā
5. Atalgojuma politikas principi 1 x gadā
6.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija, ziedošanas (dāvināšanas) kārtība un informācija par saņemtiem un veiktiem ziedojumiem (dāvinājumiem) 

pastāvīgi
7. Neauditēti starpperiodu pārskati 1 x pārskata periodā(3, 6, 9 un 12 mēnešos)

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskats:

Kapitālsabiedrības 2018.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 9 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 6 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2018.gada 3 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2017.gada 12 mēnešu darbības pārskati

Kapitālsabiedrības 2017.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2017.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2016.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 9 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 6 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2015.gada 3 mēnešu darbības pārskati:

Kapitālsabiedrības 2014.gada 12 mēnešu darbības pārskati:

8. Auditēts gada pārskats 1 x gadā
9. Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Pastāvīgi

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dibinātāji ir 4 dalībnieki – Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome, Ilūkstes novada dome un Rīgas Stradiņa universitāte.

  1. Daugavpils pilsētas domei reģ. Nr. 90000077325 pieder 7 031 961 (septiņi miljoni trīsdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit viena) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 89,68 % no kopējā kapitāla).
  2. Daugavpils novada domei reģ. Nr. 90009117568 pieder 522 711 (pieci simti divdesmit divi tūkstoši septiņi simti vienpadsmit) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 6,67 % no kopējā kapitāla).
  3. Ilūkstes novada domei reģ. Nr. 90000078782 pieder 186 074 (viens simts astoņdesmit seši tūkstoši septiņdesmit četras) kapitāla daļas (ieguldījums sastāda 2,37 % no kopējā kapitāla).
  4. Rīgas Stradiņa universitātei reģ. Nr. 90000078782 pieder 100 000 (simts tūkstoši) kapitāla daļu (ieguldījums sastāda 1,28 % no kopējā kapitāla).

Daļas ir vienādas un nedalāmas. Katrai daļai ir vienas balss tiesības, kā arī tiesības piedalīties kapitālsabiedrības pārvalde un peļņas sadalē.

10. Informācija par organizatorisko struktūru Pastāvīgi
11. Informācija par iepirkumiem Pastāvīgi
12.  Informācija par valdi un padomi Pastāvīgi

Back to top