Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Projekti

AF 4.1.1.2.i. ietvaros projekts “Daugavpils reģionālās slimnīcas veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšana, pilnveidojot veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā”

Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā

SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca” 2018. gada 3. oktobrī parakstīja Partnerības līgumu ar  Kauņas republikāņu slimnīcu par projekta “Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC)” (Projekta Nr.LLI-396), kas tiks īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt slimnīcu sadarbību, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā.

Projekta vadošais partneris ir Kauņas republikāņu slimnīca, Hipodromo g. 13, 45130 Kaunas, Lietuva.

Projekta partneris SIA ”Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvija.

Projekta kopējas izmaksas ir 410 725,78 EUR, no tās SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta summa ir 181 496,58 EUR: ERAF 85% – 154 272,09 EUR un SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” līdzfinansējums 15% – 27 224,13 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2018. – 30.06.2020.

Projekts risinās ķirurģisko pakalpojumu stiprināšanu plašā spektrā. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” veiks esošās konferenču zāles atjaunošanas darbus, izveidojot daudzfunkcionālu mācību centru, kas tiks aprīkots ar telemedicīnas sistēmu. Lai palielinātu personāla kapacitāti tiks organizētas apmācības. Projekta ietvaros tiks izstrādāts metodiskais materiāls, kas sastāvēs no darba organizēšanas kārtības, metodēm un, kā strādāt ar jauno medicīnas iekārtu (telemedicīnas iekārtu).

Projekta rezultātā tiks izveidota sadarbība starp Daugavpils un Kauņas ķirurģijas speciālistiem, kas būs platforma turpmākai profesionālai sadarbībai citās medicīnas jomās.

 

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

Projektu vadītāja

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

 

Daugavpils reģionālās slimnīcas onkoķirurģi- M.Ratiani, I.Ratiani un onkoloģe ķimijterapeite M.Bitiņa uzstājās Kauņas Republikāniskajā slimnīcā ar lekciju “Kolorektālais vēzis”

  Projekta Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) ietvaros 2020.gada 17.februārī slimnīcas onkoķirurģi M.Ratiani, I.Ratiani un onkoloģe ķimijterapeite M.Bitiņa uzstājās Kauņas Republikāniskajā slimnīcā ar

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īstenojot projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) laika posmā no š.g.23.jūlija līdz 30.augustam Daugavpils reģionālajā slimnīca organizēja slimnīcas personāla apmācības.

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īstenojot projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) laika posmā no š.g.23.jūlija līdz 30.augustam Daugavpils

Aicinām slimnīcas darbiniekus 27.08.2019. Daugavpils reģionālās slimnīcas projekta Nr. LLI 396 (Hospitals for CBC) ietvaros piedalīties “Ķermeniski orientētās stresa prakses” apmācībās un praktiskajās nodarbībās.

Aicinām slimnīcas darbiniekus 27.08.2019. Daugavpils reģionālās slimnīcas projekta Nr. LLI 396 (Hospitals for CBC) ietvaros piedalīties “Ķermeniski orientētās stresa prakses” apmācībās un praktiskajās nodarbībās. Uz semināru lūdzu ierasties apģērbā, kurš ļautu brīvi izpildīt dažādus vingrinājumus.

Pateicoties ES Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. — 2020. gadam atbalstam, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īsteno projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC).

    Pateicoties ES Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. — 2020. gadam atbalstam, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar vadošo partneri Kauņas Republikānisko slimnīcu īsteno projektu Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība

2018.gada 25.janvārī SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” noslēdza Līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānots uzlabot veselības aprūpes infrastruktūru Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kas saistīta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu sirds un asinsvadu, onkoloģijas un bērnu veselības jomās.

Projekta ietvaros tiks veikta Daugavpils reģionālās slimnīcas iekštelpu pārbūve, piemēram,  Neatliekamās palīdzības un pacientu Uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve ar lifta ierīkošanu, Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu pārbūve; Perinatālās aprūpes centra telpu atjaunošana un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošana; telpu atjaunošana  Invazīvās kardioloģijas centra izveidei u.c.

Tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas tehnoloģijas, tai skaitā angiogrāfijas ierīce, ultrasonogrāfijas ierīces, videogastroskopi, videokolonoskopi, mamogrāfijas ierīce, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces, jaundzimušo reanimācijas galds un citas ierīces,  kas paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Kopumā tiks iegādātas 50 medicīnas ierīces.

Projekta īstenošanas ilgums – 26 mēneši no līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veicināta Latvijas iedzīvotāju, jo īpaši sociālās un teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju, veselības stāvokļa uzlabošana un nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus, sekmējot kopējās veselības aprūpes nozares attīstību.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu vadītāja

Raksts ievietots: 12.02.2018.

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 29.12.2023.

  Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 22.09.2023.

  Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 22.06.2023.

 Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,

ERAF projekta ‘’Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ‘’Daugavpils reģionālā slimnīca’’ kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība’’ ziņas 27.03.2023.

 Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 30.12.2022.

 Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 12.09.2022

Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 09.06.2022

Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 08.03.2022

Pamatojoties uz MK 20.12.2016.g. noteikumiem “Noteikumi par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 08.12.2021.

  Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” slēgšanu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 9.3.2.

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 05.09.2021.

Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” slēgšanu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 9.3.2. SAM

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 04.06.2021.

Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” slēgšanu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 9.3.2. SAM

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 03.03.2021.

Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” slēgšanu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 9.3.2. SAM

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

Pamatojoties uz 2018.gada 25.janvāra Līguma Nr.9.3.2.0/17/I/010 “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” slēgšanu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu 9.3.2. SAM

29.05.2020. ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) ietvaros, pamatojoties uz veiktā iepirkuma “Būvniecības darbu veikšana telpu pielāgošanai un

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 04.03.2020.

  Turpinās ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) realizācija Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūras attīstībai.

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas 15.05.2019

Š.g. 10.maijā SIA “Daugavpils reģionālajā slimnīcā” tika atklāta Angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorija, kas tika atjaunota ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

      SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpina ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) īstenošanu. Uz šodienu ir izpildīta

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” jaunumi

Turpinās būvniecības darbi Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” telpās. Uz šodienu ir veikti demontāžas darbi, starpsienu izbūve, ārējo elektrotīklu ierīkošana, uzsākts sienu apšuvums ar svina loksnēm. Būvdarbi notiek ERAF projekta “Sabiedrības ar

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpina ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) īstenošanu. Lai sniegtu kvalitatīvus veselības

Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, nr.lli-224

 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti

Projekta nosaukums: Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti”

Līgums: Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu

Līguma Nr. 3DP/3.1.2.3.1/11/IPIA/VEC/002

Projekta iesniedzējs: SIA Daugavpils reģionālā slimnīca”

Atbildīgā persona: Aivars Zdanovskis, SIA Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis

Projekta kopējās izmaksas: LVL 4113927,99

Projekta finansēšanas avoti:

ERAF līdzfinansējums LVL 3464338,75 (84,21%)

Valsts budžeta līdzfinansējums: LVL 238414,37 (5,79%)

SIA Daugavpils reģionālā slimnīca”: LVL 411174,87 (10%)

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus, ekonomējot līdzekļus energoefektivitātes jomā, uzlabojot pakalpojumu pieejamību pacientiem un personām ar ierobežotām funkcionālajām iespējām pēc sanitārhigiēnisko telpu rekonstrukcijas, to estētiskā līmeņa paaugstināšanas, kā arī pēc jaunu tehnoloģiju iegādēm ievērojami uzlabojot ārstnieciski diagnostisko procesu iestādē.

Šis projekts ir turpinājums jau iepriekš veiktajiem ES fondu projektiem un pabeigs energoefektivitātes un siltināšanas pasākumu kompleksu slimnīcā.

Projekts paredz sekojošas darbības:

 1. Informācijas un publicitātes pasākumus, kuru ietvaros ir plānots popularizēt ES fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietot informācijas stendus un informācijas plāksnes projekta aktivitāšu īstenošanas vietās.
 2. Infrastruktūras attīstība. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” sastāvā patreiz ir 3 struktūrvienības, kuras sniedz medicīnisko palīdzību Dienvidlatgales iedzīvotajiem primārajā, sekundārajā un terciālajā veselības aprūpes līmeņos. Struktūrvienības atrodas dažādos pilsētas rajonos, t.i. “Centrālā slimnīca” Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” 18.novembra ielā 311, Daugavpilī un “Centra poliklīnika” Viestura ielā 5, Daugavpilī. Ēka Viestura ielā 5 pieder Daugavpils pilsētas domei un ir nodota nomā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” poliklīnikas darbībai. ES fondus tiek plānots ieguldīt visās trīs struktūrvienībās un uzlabojot energoefektivitāti tiks veikts:

2.1. Jumtu segumu renovācija struktūrvienībās “Centrālā slimnīca”, “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” un “Centra poliklīnika”.

2.2. Ārsienu nosiltināšana un logu nomaiņa struktūrvienībās “Plaušu slimību un tuberkulozes centrs” un “Centra poliklīnika”.

2.3. 8 siltummezglu rekonstrukcija un 9 nodaļu sanitāro mezglu rekonstrukcija struktūrvienībā “Centrālā slimnīca”.

 1. Aprīkojuma un medicīniskās aparatūras iegāde, kas uzlabos pacientu izmeklēšanas un ārstēšanas kvalitāti:

 

 • divi c loka” Rtg aparāti;
 • pieci hemodialīzes aparāti;
 • viena laporoskopiskā sistēma;
 • pieci ķirurģiskie galdi;
 • viena uroloģiskā lāzeriekārta;
 • divi narkozes aparāti;
 • divi MPV mākslīgās ventilācijas aparāti;
 • viens strāvas ģenerators.

 

Uz 01.07.2012.

Tika iegādāta medicīnas aparatūra:

 

 • Hemodialīzes aparāti (5 gab.)
 • Narkozes aparati (2 gab.)
 • MPV mākslīgas ventilācijas aparāti(2 gab.)
 • “C loka” Rtg aparāti (2 gab.)
 • Laporoskipiskā sistēma (1 gab.)
 • Uroloģiskā lāzeriekārta (1 gab.)
 • Ķirurģiskie galdi (5 gab.)
 • Plaušu slimību un tuberkulozes centrs, 18.Novembra 311
 • Centa Poliklīnika, Viestura 5

 

Uz 01.01.2013.

Notiek eku ārējā renovācija:

 

 • Plaušu slimību un tuberkulozes centrs, 18.Novembra 311
 • Centa Poliklīnika, Viestura 5
 • Siltummezglu renovācija (Vasarnīcu iela 20)

 

 

 • Sanitārmezglu renovācija (Vasarnīcu iela 20)

Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā

Šī gada rudenī Latgalē ir uzsākta ES finansēta starpvalstu projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” realizācija.

Projekta mērķi ir:

 1. iedzīvotāju zināšanu līmeņa paaugstināšana un informēšana par krūts vēža profilaksi, veselīgu dzīvesveidu, saslimšanas mūsdienīgu agrīnu diagnostiku, individuālās ārstēšanas iespējām;
 2. pārmantotā vēža ambulatoro kabinetu izveidošana, riska grupu sieviešu pārbaudes un konsultācijas;
 3. reģionālās slimnīcās izveidot krūts vēža centrus, kuri savā darbībā visnotaļ balstīsies uz Eiropas krūts vēža profilakses, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijām.

Projekta īstenošanā piedalās Daugavpils novada dome kā vadošais partneris, Daugavpils reģionālā slimnīca, Grodņas (Baltkrievija) apgabala klīniskā slimnīca, Lazdiju (Lietuva) slimnīca un Rīgas Stradiņa universitāte kā projekta zinātniskais konsultants.

Projekts paredz, ka Daugavpils reģionālā slimnīca tā ietvaros iegādāsies mobilo mammogrāfu un ar tā palīdzību veiks sieviešu krūšu rentgenoloģisko izmeklēšanu, pie kam tas būs iespējams arī attālos Latgales nostūros, jo diagnostiskā iekārta ir uzstādīta uz automašīnas šasijas.

Projekta laikā pārmantotā krūts vēža riska grupu sievietēm Latgalē tiks veiktas arī specifiskas asins analīzes – krūts vēža gēnu testi.

Pēc mammoloģiskiem izmeklējumiem un ģenētiskām analīzēm sievietes ar patoloģisko atradi konsultēs speciālisti un dos rekomendācijas par tālāko ārstēšanu.

Projekts paredzēts 2 gadiem – no 2011.gada oktobra līdz 2013.gada septembrim.

Par projekta gaitu mūsu reģiona iedzīvotāji tiks regulāri informēti ar masu informācijas līdzekļu starpniecību.

 

Daugavpils reģionālās slimnīcas pārstāvji piedalās starptautiskajā konferencē Grodno, Baltkrievijā

2012. gada 2.maijā projekta „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā” ietvaros Daugavpils reģionālās slimnīcas (DRS) pārstāvji: Edgars Levkāns, vadītāja vietnieks, Jurijs Smuļko, DRS datortīkla administrators, Vladimirs Jačmeņovs, DRS komercdirektors un Daugavpils novada domes Attīstības nodaļas projekta vadītāja Inese Matisāne piedalījās starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē Grodņas reģionālajā klīniskajā slimnīcā Baltkrievijā „Krūts vēzis- agrīnas diagnostikas un ārstēšanas organizatoriskie un diagnostiskie aspekti”. Praktiskās konferences galvenie temati bija pārmantotā vēža problēma, tika aplūkotas Eiropas krūts vēža profilakses, diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas, analizēti mamogrāfisko skrīningu rezultāti Lietuvā, kā arī aplūkoti fiziskie un tehniskie mamogrāfijas aspekti, kopīgie ķirurģiskie pasākumi krūts vēža ārstēšanā.

Interese par konferenci bija ļoti liela, jo piedalījās aptuveni 100 Grodno apgabala ģimenes ārsti, ginekologi, onkologi, radiologi un citi interesenti. Tā bija otrā zinātniski praktiskā konference no projektā paredzētajiem pasākumiem, kas veltīti krūts vēža ārstēšanas pasākumu uzlabošanai- ārstu kompetences celšanā un sabiedrības apzināšanās veicināšanā par šo slimību triju sadarbības valstu reģionos – Daugavpilī, Lazdijai Lietuvā un Grodņā Baltkrievijā

Kā lektori no Latvijas konferencē piedalījās Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Krūts slimību centra vadītājs, ārsts-ķirurgs Arvīds Irmejs, Biruta Rasma Vagule, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas institūta ārsts radiologs-diagnosts un Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Pārmantotā vēža kabineta vadītājs Andris Gardovskis, kuri pārstāv projekta asociēto partneri- Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcu.

Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības, ārstu, ģimenes ārstu un ginekologu uzmanību krūts vēža slimībai un uzlabot profilaktisko apskati, agrīno diagnostiku un krūts vēža ārstēšanu Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionos.

Kopējais projekta budžets sastāda 1 653 186,75 Eiro, no kuriem 90% t.i. 1 487 868 1 487 868 Eiro tiek finansēti no Eiropas Savienības. Projekta partneru līdzfinansējums ir 165 318,70 Eiro.

 

2012. gada 21. septembrī Zarasai ( Lietuva ) notika Eiropas sadarbības dienas festivāls

2012. gada 21. septembrī Zarasai ( Lietuva ) notika Eiropas sadarbības dienas festivāls. Tas kļuva par lielisku reklāmu mūsu projektam Nr. LLB-1-090 „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā ” un iespēju komunicēt ar mūsu partneriem un citiem cilvēkiem, kuri ir saistīti ar pārrobežu sadarbību. SIA „ Daugavpils reģionālā slimnīca ” kā minētā projekta partnere sevi festivālā prezentēja ar mobilo mammogrāfu – rentgenoloģiskā diagnostikas iekārta, kas paredzēta piena dziedzeru izmeklēšanai sievietēm, un atrodas uz slēgtas kravas automašīnas bāzes. Zarasai uz mobilā mammogrāfa strādāja 2 radiologa asistentes un radiologs diagnosts, tāpēc izmeklētām sievietēm bija iespēja neilgā laikā pēc pārbaudes saņemt kvalificēta speciālista slēdzienu ar rekomendācijām. Pavisam Zarasai tika izmeklētas 37 sievietes. Labdabīga patoloģija tika atklāta 5 sievietēm. Viņām tika rekomendēts papildus veikt piena dziedzeru ultrasonoskopisko izmeklēsanu. Gribētāju pārbaudīt savu veselību bija vairāk, taču festivāla formāts neparedzēja prezentācijas turpināšanu pēc pasākuma beigām.

Apmācību seminārs

2012. gada 4. un 5. oktobrī Lazdijai slimnīcā ( Lietuva ) notika projekta Nr. LLB-1-090 „Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā ” apmācību seminārs, kas, galvenokārt, bija veltīts pārmantotā vēža problēmām. Ar saviem ziņojumiem uzstājās medicīnas zinātņu doktori A.Gordovskis un A.Irmejs no P.Stradiņa KUS, 2 medicīnas zinātņu doktori no Lietuvas. Apmācību sesijā no SIA „ Daugavpils reģionālā slimnīca ” piedalījās 4 cilvēki. Slimnīcas projekta koordinators medicīnas jomā E.Levkāns sniedza prezentāciju par Daugavpils RS sasniegumiem projektā uz 30.09.2012. Lazdijai notika projekta darba grupas un vadošās grupas sanāksmes, tikšanās ar Apvienotā tehniskā sekretariāta darbiniekiem par projekta ieviešanas gaitu.

Projekta LLB-1-090 „Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika LV, LT un BY“ vadības grupas tikšanās

2013. gada 24.janvārī Daugavpils reģionālajā slimnīcā notika projekta LLB-1-090 „Krūts vēža profilakse un agrīna diagnostika LV, LT un BY“ vadības grupas tikšanās. Tajā piedalījās projekta partneri no Grodņas reģionālās klīniskās slimnīcas Baltkrievijā, Lazdijai slimnīcas Lietuvā, Daugavpils reģionālās slimnīcas valdes loceklis Aivars Zdanovskis un slimnīcas projekta grupa, kā arī Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika un projekta vadītāja Inese Matisāne.

Tikšanās laikā tika pārrunāti sasniegumi un ieviestās aktivitātes partneru slimnīcās, lai padarītu pieejamākus medicīnas pakalpojumus vietējiem iedzīvotājiem valstu pierobežā. Projekta ieviesēji un pārstāvji no Latvijas Pārmantotā vēža biedrības, kas ir projekta zinātniskais konsultants medicīnas jautājumos, diskutēja par Krūts Centru izveides un attīstības iespējām slimnīcās un par izmaiņām valstu reģionālajā politikā un tiesību aktos efektīvāku krūts vēža novēršanas un ārstēšanas pasākumu ieviešanai. Vadības grupa tika iepazīstināta ar vispārējiem projekta attīstības un virzības rādītājiem, ko novērtēšanai iesniedza projekta ārējais eksperts SIA „AC Konsultācijas”.

Daugavpils reģionālo slimnīcu apmeklē  projekta partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas slimnīcām

2013.gada 25.janvārī projekta partneriem no Lietuvas un Baltkrievijas slimnīcām bija iespēja apmeklēt Daugavpils reģionālo slimnīcu un apskatīt mobilo mammogrāfu.

Kopš 2012.gada oktobra Daugavpils novada sievietēm ir iespēja izmantot bezmaksas mobilā mammogrāfa pakalpojumus, kurš projekta ietvaros iegādāts Daugavpils reģionālās slimnīcas vajadzībām un rudens periodā sievietēm bija pieejams vairākos novada pagastos. Turpmākās mobilā mammogrāfa vizītes tiek plānotas sākot ar 2013.gada aprīli.

Kopējais projekta budžets sastāda 1 161 866,24 LVL (1 653 186,75 Eiro), no kuriem 90% t.i. 1 045 679,5 LVL (1 487 868 Eiro) tiek finansēti no Eiropas Savienības. Projekta partneru līdzfinansējums ir 116 186, 64 LVL (165 318,70 Eiro).

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils reģionālās slimnīcas projekta koordinators medicīnas jomā E.Levkāns

Par stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti

Projekta nosaukums: 
Par stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti

Līgums
Par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu.
Līguma Nr. 3DP/3.1.5.3.1/09/IPIA/VSMTVA/003

Projekta iesniedzējs
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”

Atbildīgā persona
Aivars Zdanovskis, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” valdes loceklis

Kontaktpersona
Vija Rogožņikova, SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” ekonomiste

Projekta izmaksas
LVL 5 266 335,00

Projekta finansēšanas avoti
ERAF: LVL 4 476 384.75
Valsts budžets: LVL 695 682.85
SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”: LVL 94 267.40

Projekta mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, izmaksu efektevitāti un pieejamību Dienvidlatgales iedzīvotājiem. Tiks paaugstināta Daugavpils reģionālās slimnīcas, kā reģionālās daudzprofilu slimnīcas darbības efektevitāte, nodrošināta infrastruktūras sakārtošana, kā arī racionāla līdzekļu izmantošana un sekmēta atbilstoša vides un mikroklimata veidošana slimnīcas pacientiem un personālam, kas paaugstinās pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti.

Projekts atbilst LR 2009.gada 13.janvāra MK noteikumu Nr.44 „Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.3.1. apakšaktivitāti “Stacionārās veselības aprūpes attīstība” noteiktajam mērķim, kas paredz paaugstināt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, tādējādi nodrošinot ātru un efektīvu ārstēšanu, racionālu un efektīvu veselības aprūpes resursu izvietojumu un izlietojumu.

Projekta ietvaros paredzēts attīstīt kvalitatīvus un izmaksu efektīvus veselības aprūpes pakalpojumus. Projekts paredz šādu darbību veikšanu:

1) Informācijas un publicitātes pasākumus, kuru ietvaros ir plānots popularizēt ES fondu ieguldījumu slimnīcas infrastruktūras attīstībā, izvietojot plakātus unplāksnes projekta aktivitāšu īstenošanas vietās.

2) Infrastruktūras attīstība:

2.1. paredzot jaunu ēku būvniecību, kā rezultātā tiks uzbūvēta jauna ēka dzemdību palīdzības nodrošināšanai;

Dzemdību nodaļas būvniecības gaitas turpinājums uz 04.01.2010. gadu

Dzemdību nodaļas būvniecības gaitas turpinājums uz 05.02.2010. gadu

Dzemdību nodaļas būvniecības gaitas turpinājums uz 13.05.2010. gadu

2.2. Esošā operāciju bloka rekonstrukcija, paredzot iekšējo renovāciju , uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot atbilstošu vidi ķirurģijas pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām.

Rekonstrukcijas etaps uz 05.02.2010. gadu

Rekonstrukcijas etaps uz 06.04.2010. gadu

Rekonstrukcijas etaps uz 13.05.2010. gadu

Rekonstrukcijas etaps uz 13.05.2010. gadu

Veikta operācijas bloka rekonstrukcijas pirmā kārta ar 2010. gada 19. maiju.

Uzcelta jaunā dzemdību nodaļas ēka

Jauna dzemdību ēka ir gatava uzņemt dzemdētājas

Jaunas telpas gaida savus jaundzimušos

2.3. atbrīvoto dzemdību nodaļas telpu renovācija narkoloģijas un hemodialīzes nodaļu izvietošanai, uzlabojot infrastruktūru un nodrošinot atbilstošu vidi narkoloģijas un nefroloģijas profila hemodialīzes pacientu ārstēšanai un personāla darba vajadzībām.

2.4. tiks nomainīti slimnīcas nolietojušies lifti 14 gabali, kas ļaus nodrošināt personāla un pacientu nepārtrauktu un drošu pārvietošanos slimnīcā.

2.5. tiks papildus renovēta elektroapgādes sistēma slimnīcā ar papildus līnijas ievilkšanu nepārtrauktai elektroenerģijas piegādei slimnīcas diennakts darba.nodrošināšanai.

2.6. tiks veikta morga ārsienu siltināšana ekonomiskai energoresursu izmantošanai

Aktivitāšu ietvaros tiks uzlabota arī pakalpojumu pieejamība ierīkojot liftus un piebrauktuvi personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekts ir turpinājums jau uzsāktam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektam “Onkoloģijas slimnieku ārstēšanas pakalpojumu uzlabošana SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, veicot infrastruktūras sakārtošanu un medicīnisko ierīču iegādi”, kura ietvaros tiks pabeigta staru terapijas bunkura celtniecība, iegādāta un uzstādīta jauna staru terapijas iekārta onkoloģisko slimnieku ārstēšanai.

Īstenojot projektu, tiks veikta SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kā stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja attīstība un nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

Optimizējot stacionāro pakalpojumu pieejamību Dienvidlatgalē, pēc SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” reorganizācijas reģistrācijas ar VSIA “Daugavas slimnīca”, tiks izveidota apvienība, kas nodrošinās efektīvu veselības aprūpes resursu izlietojumu, samazinās administratīvās izmaksas (no aprites izslēdzot 14 atsevišķi stāvošas būves) un nodrošinās Ambulatorās un stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstības programmas ieviešanas plāna 2005.-2010.gadam izpildi.


Back to top