Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Medicīnas ierīču piegāde neiroķirurģijas nodaļai

Datums
11.05.2017
Statuss
Pabeigts
Numurs
DRS 2017/21
Tips
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Sākuma datums
11.05.2017
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2017.gada 27.aprīļa, plkst. 09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Konsultante iepirkumu speciāliste Inna Lauska tālr.65405190, fakss.65405254, e-pasts. iepirkumi@siadrs.lv

Uzvarētāja nosaukums

uzvarētāju saraksts skat. ziņojumā

Uzvarētāja cena

līdz EUR 41 999,99 bez PVN

Atpakaļ

Back to top