Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

I un II drošības grupas medicīnas ierīču elektrodrošības un funkcionālā pārbaude

Datums
31.05.2017
Statuss
Pārtraukts
Numurs
DRS 2017/33
Tips
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Sākuma datums
31.05.2017
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2017.gada 5.jūnija, plkst. 9:30
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Konsultante iepirkumu speciāliste Inna Lauska tālr.65405190, e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Dokumentācija:

Iepirkums pārtraukts sakarā ar nepilnībām tehniskajā specifikācijā.

Atpakaļ

Back to top