Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀS IZSOLE(atkārtota)

Datums
25.05.2017
Statuss
Pabeigts
Numurs
2/2017
Tips
BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀS IZSOLE
Sākuma datums
25.05.2017
Beigu datums (vārdiem)
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Ilona Iliško
konsultantes iepirkumu speciālistes;
tālr. +371 65405190;
e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas telpas nomas tiesības 18.Novembra 311, Daugavpilī. Telpas izvietotas atsevišķā ēkā (pataloga-anatomiskas telpas) ar kopējo platību 45.60 m2, lietošanas mērķis – ģimenes ārsta prakses paplašināšanai. Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Nomnieka nosaukums

Jeļenas Keviša-Petuško ģimenes ārsta prakse

Maksa par 1 mēnesi

EUR 204.00 bez PVN

Atpakaļ

Back to top