Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole Nr.2

Datums
08.01.2015
Statuss
Pabeigts
Numurs
Nr.2
Tips
rakstiskā izsole
Sākuma datums
08.01.2015
Beigu datums (vārdiem)
2014.gada 19.decembrī
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Tālrunis
+371 65405190
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Olga Lakomko
konsultantes iepirkumu speciālistes
tālr. +371 65405190
e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas telpas nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpa izvietota 2.stāvā ar kopējo platību 8.63 m2, ģimenes ārstu prakšu paplašināšanai (turpmāk tekstā – Objekts). Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Uzvarētāja nosaukums

Ļubovas Baranovskas ģimenes ārsta prakse

Uzvarētāja cena

EUR 39.53 bez PVN mēnesī, neieskaitot komunālos izdevumus

Atpakaļ

Back to top