Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole Nr.2/2015

Datums
01.04.2015
Statuss
Pabeigts
Numurs
Nr. 2/2015
Tips
brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole
Sākuma datums
01.04.2015
Beigu datums (vārdiem)
2015.gada 21.janvārī
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Olga Lakomko
iepirkumu speciālistes;
tālr. +371 65405190
e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas telpas nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpa izvietota 2.stāvā ar kopējo platību 22.17 m2, , ģimenes ārstu prakšu paplašināšanai. Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Uzvarētāja nosaukums

Ģimenes ārsts Irina Matvejeva

Uzvarētāja cena

170,00 EUR (bez PVN) mēnesī, neieskaitot komunālos izdevumus

Atpakaļ

Back to top