Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLE NR. 18/2015

Datums
30.12.2015
Statuss
Pabeigts
Numurs
18/2015
Tips
brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole
Sākuma datums
30.12.2015
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2016.gada 14.janvāra plkst.09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Tālrunis
+371 65405190
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Marina Ševernoviča, iepirkumu speciāliste tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Apraksts

Tiek izsolītas telpas ar medicīnisko aparatūru un aprīkojumu nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpa izvietota 4.stāvā ar kopējo platību 14,31 m2, veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu pieņemšana un ārstēšana) sniegšanai 3 (trīs) stundas, vienu (vienu) darba dienu nedēļā, (turpmāk tekstā – Objekts). Īpašuma iznomāšanas laiks tiks saskaņots Pusēm atsevišķi vienojoties. Nomas līgums tiek slēgts uz 3 (trim) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Atpakaļ

Back to top