Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLE NR. 16/2015

Datums
18.12.2015
Statuss
Pabeigts
Numurs
16/2015
Tips
brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole
Sākuma datums
18.12.2015
Beigu datums (vārdiem)
2015.gada 30.novembra plkst.12:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska,iepirkumu speciāliste tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

 Tiek izsolītas telpas nomas tiesības Vasarnīcu 20, Daugavpilī. Telpa izvietota 2.stāvā ar kopējo platību 13.60 m2, veselības aprūpes pakalpojumu (ambulatora gastroenterologa pieņemšana) sniegšanai 2 (divas) stundas, 2 (divas) darba dienas nedēļā. Īpašuma iznomāšanas laiks tiks saskaņots Pusēm atsevišķi vienojoties. Nomas līgums tiek slēgts uz 3 (trim) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Uzvarētāja nosaukums

Ārsts – Gļebs Deļmans

Uzvarētāja cena

EUR 0,32 bez PVN neieskaitot komunālos maksājumus

Atpakaļ

Back to top