Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLE NR.1/2018

Datums
20.02.2018
Statuss
Pabeigts
Numurs
1/2018
Tips
Brīvo telpu nomas tiesību piešķiršanas rakstiskā izsole
Sākuma datums
20.02.2018
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2018.gada 27.februāra plkst.09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Olga Lakomko-Ulpe, Ilona Ilisko konsultantes iepirkumu speciālistes, tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Apraksts

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpas izvietotas 4.stāvā ar kopējo platību 27.90 m2. Lietošanas mērķis: Anželas Kiseļevskas privātprakses gastroenteroloģijā un interna medicīnā nodrošināšanai 3 stundas, 3 darba dienas nedēļā. Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Nomnieka nosaukums

SIA “Polana – D”

Maksa par 1 stundu

EUR 1.65 bez PVN

Atpakaļ

Back to top