Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU RAKSTISKĀ IZSOLE NR. 1/2016

Datums
03.05.2016
Statuss
Pabeigts
Numurs
1/2016
Tips
brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole
Sākuma datums
03.05.2016
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2016.gada 10.maija plkst. 09:30
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu iela 20, Daugavpils
Tālrunis
+371 65405190
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Marina Ševernoviča, iepirkumu speciāliste tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Apraksts

Tiek izsolītas telpas ar medicīnisko aparatūru un aprīkojumu nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpa izvietota 3.stāvā ar kopējo platību 33,39 m2, veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu pieņemšana un ārstēšana) sniegšanai 1 (viena) stunda, vienu (vienu) darba dienu nedēļā, (turpmāk tekstā – Objekts). Īpašuma iznomāšanas laiks tiks saskaņots Pusēm atsevišķi vienojoties. Nomas līgums tiek slēgts uz 3 (trim) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Atpakaļ

Back to top