Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole Nr.1/2015

Datums
01.04.2015
Statuss
Pabeigts
Numurs
Nr.1/2015
Tips
brīvo telpu nomas tiesību rakstiskā izsole
Sākuma datums
01.04.2015
Beigu datums (vārdiem)
2015.gada 20.janvārī
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, Lv – 5417
Tālrunis
+371 65405190
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Olga Lakomko konsultantes iepirkumu speciālistes tālr. +371 65405190 e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas telpu nomas tiesības 18.Novembra ielā 311, Daugavpilī. Telpa izvietota 1.stāvā ar kopējo platību 15.30 m2, kafejnīcas ierīkošanai (turpmāk tekstā – Objekts 1). Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus. Tiek izsolītas telpu nomas tiesības Viestura ielā 5, Daugavpilī. Telpa izvietota 1.stāvā ar kopējo platību 35.90 m2, kafejnīcas ierīkošanai (turpmāk tekstā – Objekts 2). Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Uzvarētāja nosaukums

SIA “Giran”

Uzvarētāja cena

 48,50 EUR (bez PVN) mēnesī, neieskaitot komunālos izdevumus par Objektu Nr.1

164,42 EUR (bez PVN) mēnesī, neieskaitot komunālos izdevumus par Objektu Nr.2

Atpakaļ

Back to top