Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS RAKSTISKĀ IZSOLE NR.4/2017

Datums
05.09.2017
Statuss
Pabeigts
Numurs
4/2017
Tips
brīvo telpu nomas tiesību piešķiršanas rakstiskā izsole
Sākuma datums
05.09.2017
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2017.gada 12.septembra, plkst. 09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, konsultante iepirkumu speciāliste, tālr. +371 65405190; e-pasts: iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas jumta stāva daļas  un tehniskā stāva daļas tādā apjomā, kāds nepieciešams mobilo sakaru bāzes stacijas uzstādīšanai un ekspluatācijai,  nomas tiesības Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī. Lietošanas mērķis – telekomunikācijas aparatūras uzstādīšanai un ekspluatācijai. Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Nomnieka nosaukums

SIA “Tele2”

Maksa par 1 mēnesi

EUR 306.20 bez PVN

Atpakaļ

Back to top