Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

BRĪVO TELPU NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS RAKSTISKĀ IZSOLE NR.3/2017

Datums
06.06.2017
Statuss
Pabeigts
Numurs
3/2017
Tips
brīvo telpu nomas tiesību piešķiršanas rakstiskā izsole
Sākuma datums
02.06.2017
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2017.gada 9.jūnija, plkst. 09:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, Ilona Iļiško konsultantes iepirkumu speciālistes, tālr. 65405190; e-pasts; iepirkumi@siadrs.lv

Pielikumi
Apraksts

Tiek izsolītas jumta stāva daļas 40 m2 platībā un tehniskā stāva daļa 20 m2 platībā nomas tiesības Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī. Lietošanas mērķis – telekomunikācijas aparatūras uzstādīšanai un ekspluatācijai. Nomas līgums tiek slēgts uz 5 (pieciem) gadiem, ar tiesībām pagarināt nomas līgumu, nepārsniedzot kopējo nomas laiku 12 gadus.

Nomnieka nosaukums

 SIA “Bite Latvija”

Maksa par 1 mēnesi

EUR 306.20 bez PVN

Atpakaļ

Back to top