Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Bīstamo atkritumu apsaimniekošana, visa veida konfidenciālu dokumentu iznīcīnāšana, bīstamo veselības aprūpes atkritumu iepakojuma piegāde SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vajadzībām

Datums
24.02.2017
Statuss
Pabeigts
Numurs
DRS 2017/4
Tips
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu
Sākuma datums
24.02.2017
Beigu datums (vārdiem)
līdz 2017.gada 30.janvārim, plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
41503029600
Adrese
Vasarnīcu 20, Daugavpils, LV – 5417
Tālrunis
+371 65405282
Fakss
+371 65405254
Kontaktpersona

Inna Lauska, konsultante iepirkumu speciāliste, tālr. +371 65405190; e-pasts; iepirkumi@siadrs.lv

Uzvarētāja nosaukums

SIA “Ragn-Sells”

Uzvarētāja cena

līdz EUR 41 999,99 bez PVN

Atpakaļ

Back to top