Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Atbalsta biedrība

LŪDZAM RAST IESPĒJU ZIEDOT SLIMNĪCAS ATBALSTA BIEDRĪBAI

Tālrunis: (+371) 654 05298

DALĪBNIEKI:

 • Daugavpils pilsētas dome, Reģistr. Nr. 90000077325, juridiskā adrese – K. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV – 5407
 • Daugavpils novada dome, Reģistr. Nr. 90009117568, juridiskā adrese – Rīgas iela 2, Daugavpils, LV – 5403
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”Daugavpils reģionālā slimnīca” Reģistr. Nr. 41503029600, juridiskā adrese – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV – 5417

BIEDRĪBAS MĒRĶI:

 • Līdzekļu piesaistīšana reģiona iedzīvotāju veselības uzlabošanai;
 • Medicīnisko tehnoloģiju attīstības veicināšana Daugavpils reģionālajā slimnīcā;
 • Ārstniecības nodrošinājuma pilnveidošana Daugavpils reģionā;
 • Veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana ārstniecības iestādēs;
 • Ārstniecības personu izglītības un kvalifikācijas paaugstināšana;
 • Palīdzības sniegšana reģiona ārstniecības iestādēm;
 • Valsts nefinansēto medicīnisko pakalpojumu apmaksa cilvēka dzīves saglabāšanai bīstamajās situācijās.

LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

 • BIEDRĪBAS REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
 • Nosaukums: “Slimnīcas atbalsta biedrība”
 • Reģistrācijas numurs: 40008082908
 • Reģistrācijas vieta: Rīga
 • Reģistrācijas datums biedrību un nodrošinājumu reģistrā: 2004.gads 18.jūnijs

NORĒĶINU KONTA NUMURS:

 • AS “SEB BANKA” DAUGAVPILS FILIĀLE
 • kods UNLALV2X,
 • LV43 UNLA 0050019937651

Back to top