Par mums

Aktualitātes

E-pieraksts

Aktualitātes

29.05.2020. ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) ietvaros, pamatojoties uz veiktā iepirkuma “Būvniecības darbu veikšana telpu pielāgošanai un


Back to top