Par mums

Aktualitātes

E-pieraksts

Aktualitātes

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, 2020.gada 30.martā, plkst. 13.30.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta piekto daļu sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci, 2020.gada 30.martā, plkst. 13.30.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju līdz 2020.gada 14.aprīlim, un ņemot vērā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” teritorijā ieviesta karantīna pasākumus, piedāvājām organizēt dalībnieku sapulci ar videokonferences (skype) palīdzību. Ārkārtas sapulces sasaukšana ir saistītā ar

VISU ASINSGRUPU DONORUS GAIDĀM pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās Daugavpils reģionālās slimnīcas asins sagatavošanas nodaļā no pulksten 08:00-10:00, Viestura ielā 5, CENTRA POLIKLĪNIKĀ.

Dārgie donori! Saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību un izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, vēlamies vērst uzmanību, ka ārstniecības iestāžu darbs nav apturēts, pacientus turpina ārstēt pēc nelaimes gadījumiem, traumām un citām smagām saslimšanām, tāpēc slimnīcu pieprasījums pēc asins


Back to top