Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas

E-pieraksts

Par mums

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ir lielākais veselības pakalpojumu sniedzējs ārpus Rīgas, kas sniedz neatliekamo diennakts un ambulatoro medicīnisko palīdzību pārsvarā Latgales reģiona iedzīvotājiem. Veselības aprūpe tiek sniegta sekundārajā ambulatorajā un stacionārajā, terciārajā veselības aprūpes līmenī. Slimnīca sniedz 24 stundu palīdzību šādos profilos: iekšķīgās slimības, kardioloģija, infekciju slimības, neiroloģija, ķirurģija, traumatoloģija, uroloģija, onkoloģija, hematoloģija, ginekoloģija, dzemdniecība, neiroķirurģija, narkoloģija.

Šobrīd kapitālsabiedrības sastāvā darbojas 3 struktūrvienības.

Centrālā slimnīca ir galvenā daudzprofilu veselības aprūpes struktūrvienība, kurā ir izveidots iestādes kopējo darbību regulējošais administratīvais bloks.

Plaušu slimību un tuberkulozes centrs ir struktūrvienība, kuras darbība ir galvenokārt vērsta uz neatliekamās palīdzības sniegšanu plaušu slimību, tuberkulozes, bērnu un pieaugušo infekciju gadījumos, kā arī paliatīvo aprūpi.

Centra poliklīnika ir lielākais ambulatorās sekundārās medicīniskās palīdzības sniedzējs Latgales reģionā, kuras telpās darbojas pēc kopējiem asins sagatavošanas apjomiem lielākā ārpus Rīgas Asins sagatavošanas nodaļa, vienīgā valstī, kas pēc VADC pieprasījuma spēj nodrošināt asins komponentu iegūšanu un uzkrāšanu 24 stundas diennaktī, kā arī vienīgā valstī (izņemot VADC), kur pielietojami reti un izpildes ziņā sarežģīti asins izmeklējumu veidi.

Slimnīcas dibinātāji ir 3 dalībnieki – Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils novada dome un Ilūkstes novada dome, bet no 2016. gada kapitālsabiedrības dalībnieku pulkam pievienojusies Rīgas Stradiņa Universitāte. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar RSU, Daugavpils reģionālajā slimnīcā iespējams veikt jauno speciālistu apmācību un nodrošināt esošo ārstu un medicīnas māsu tālākziglītību, kā arī profesionālās kvalifikācijas celšanu.

Slimnīcas misija:

sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus un pieejamus ārstniecības pakalpojumus.

Slimnīcas vīzija:

izmaksu efektīvs daudzprofilu ambulatoro un stacionāro pakalpojumu sniedzējs ar labu reputāciju pacientu, sadarbības partneru un biznesa partneru vidū.

Slimnīcas vērtības:

  1. Pacienta veselība un labsajūta ir lielākā vērtība;
  2. Darbinieki ir uzņēmuma sekmīgas darbības pamats;
  3. Nepārtraukta profesionālā pilnveidošanās;
  4. Efektīva pieejamo resursu izmantošana;
  5. Pašpietiekama un ilgtspējīga attīstība.

Aktualitātes


Back to top