Lekcija “Pacientu personas datu aizsardzības organizēšana

 

Projekta Nr.LLI-396 „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā” (Hospitals for CBC) ietvaros 2020.gada 21.februārī slimnīcas administratīvajam personālam tiks organizēta lekcija par tēmu: “Pacientu personas datu aizsardzības organizēšana”.

Lektors: L.Klagišs, Mg.iur., zvērināts advokāts, sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, Latvijas sertificēto personu datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un biedrs.

Lekcijā tiks apskatīti šādi temati:

Datu aizsardzības pamati. Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības personas datu apstrādei medicīnas jomā. Pacienta personas datu izmantošana medicīniskajos pētījumos. Aktuālās kļūdas personas datu aizsardzībā medicīnas jomā. Latvijas un citu ES valstu Datu inspekciju prakse un lēmumi datu aizsardzībā u.c. jautājumi.

 

Informāciju sagatavoja:

Projekta vadītāja L.Drozde,

Tālrunis:27010150

e-pasts: livija.drozde@daugavpils.lv

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Programmas tīmekļa vietne: www.latlit.eu

Saite uz projektu: https://latlit.eu/lli-396-hospital-cooperation-in-creating-an-effective-surgical-services-management-in-the-cross-border-region-hospitals-for-cbc/

 

Par informācijas saturu pilnībā atbild SIA ”DRS”, un nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju


Back to top