Latvijas un Lietuvas palīdzības dienesti piedalās katastrofu simulācijās

Šī gada 21. maijā Zarasu ezera pussala kļuva par centrālo notikumu vietu, kur Latvijas un Lietuvas palīdzības dienesti kopīgiem spēkiem pārbaudīja savas spējas pārvaldīt pierobežas teritorijā notikušu katastrofu un risināt tās sekas.

Simulāciju laikā tika inscenēts negadījums ar daudziem cietušajiem, kas ļāva pārbaudīt, kā kaimiņvalsts palīdzības dienestu resursi spētu uzlabot medicīnas pakalpojumu kvalitāti pierobežas zonās, lai nepieciešamības gadījumā ātri un efektīvi sniegtu palīdzību nelaimē nonākušajiem.

Tā kā līdz šim likumdošanā nav neviena spēkā esoša savstarpējās palīdzības līguma starp Latviju un Lietuvu, kas noteiktu kārtību, kādā kaimiņvalstu dienesti spētu sniegt savstarpēju palīdzību, arī reizēs, kad kaimiņvalsts palīdzības un glābšanas institūcijas no negadījuma vietas šķir vien daži desmiti kilometru, ar negadījuma sekām tomēr jātiek galā ar attiecīgās valsts dienestu resursiem. Izveidojot ar starpvalstu līgumiem noteiktu kārtību palīdzības sniegšanai, tiktu sperts milzīgs solis iedzīvotāju veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošanā, piemēram, cietušie no Lietuvas pierobežas varētu tikt nogādāti uz tuvējo Daugavpils reģionālo slimnīcu, kas atrodas daudz tuvāk kā Utena vai Viļņa, tādējādi taupot laiku, kam nelaimes gadījumā ir izšķiroša nozīme.

Mācības tika rīkotas 2017. gada 12. jūlijā uzsāktā pārrobežu projekta “Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību pārrobežu reģionā Zarasi – Daugavpils, Nr.LLI-224” ietvaros. Cietušo lomā iejutās Daugavpils Medicīnas koledžas studenti, bet mācībās piedalīsies  un novērotāju funkciju veica Daugavpils reģionālās slimnīcas, Daugavpils domes un Zarasu primārās veselības aprūpes centra pārstāvji, kā arī Daugavpils un Zarasu apkaimes ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un robežsardzes pārstāvji.

Lai dalītos gūtajos iespaidos un rastu izspēlētās situācijas risinājumus, pēc simulācijām palīdzības dienesti turpināja darbu Daugavpils reģionālajā slimnīcā, kur mācības noritēja galda mācību formātā. Kāda kārtība pastāv šobrīd, kādu palīdzību dienesti ir tiesīgi piedāvāt un kas būt jāmaina likumdošanā, lai atvieglotu efektīvas palīdzības sniegšanu pierobežā – šos un citus jautājumus pārrunāja Latvijas un Lietuvas palīdzības dienesti, lai tuvotos kopīgam mērķim – vienotai katastrofu pārvaldības stratēģijai un darbības vadlīnijām.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils reģionālās slimnīcas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Zane Kokina


Back to top