Laboratorija

Laboratorija ir novērtēta atbilstoši LVS EN ISO 15189:2013 „Medicīnas laboratorijas Kvalitātes un kompetences prasības” standarta prasībām

E-pieraksts

Informācija speciālistiem

Informācija par laboratoriju

Laboratorijas akreditācijas apliecība LATAK-M-551.

Laboratorijas piedāvājums:

  • Izmeklējamā materiāla transportēšana pēc pasūtītāju pieprasījuma;
  • Izmeklējumu rezultātu pārskatu izsniegšana un nogādāšana  pasūtītājiem.
  • Izmeklējumu rezultātu pārskati pieejami papīra veidā, elektroniski (e-pasts), nepieciešamības gadījumos pa faksu vai pa pastu.
  • Pasūtītāju apgāde ar biomateriālu savākšanas piederumiem un Laboratorijas nosūtījumiem.
  • Konsultāciju sniegšana par izmeklēšanas sfērām, pacientu sagatavošanu izmeklējumiem, materiāla savākšanu un glabāšanu, par pareizu transportēšanu, par izmeklēšanas termiņiem.
  • Laboratorijas informācijas sistēma nodrošina iepriekšējo izmeklējumu rezultātu pieejamību, rezultātu izmaiņas, kas palīdz ārstiem slimības diagnostikā.
  • Laboratorijā izmeklējumus izpilda maksimāli īsā laikā, kas nodrošina izmeklējumu kvalitāti. Rezultāti pieejami tajā pašā dienā.
  • Pēc pasūtītāju ierosinājumiem iespējams ieviest jaunus izmeklējumus un organizēt seminārus par jaunajiem izmeklējumiem.
  • Izmeklējamā materiāla uzglabāšana nodrošina nepieciešamības gadījumā veikt papildus izmeklējumus.

Nosūtījums patologhistoloģiskai izmeklēšanai

Nosūtījums imūnhematoloģiskai izmeklēšanai

Laboratoriskie izmeklējumi- metodes, rezultātu nenoteiktības un termiņi imūnhematoloģijas daļā

Laboratorijas apmeklēšanas kārtība

Informācija mikrobioloģisko izmeklējumu pasūtītājiem

Nosūtījums uz mikrobioloģiskajiem izmeklējumiem

Nosūtījums izmeklēšanai uz mikobaktērijām


Back to top