Laboratorija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

E-pieraksts

Informācija Laboratorijas Klīniski diagnostiskās daļas pacientiem

Informācija par laboratoriju

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” (turpmāk tekstā – SIA “DRS”) Laboratorija Klīniski diagnostiskā daļa (turpmāk tekstā – KDD) nodarbojas izmeklēšanu un konsultatīviem pakalpojumiem, ko veic atbilstoši LVS EN ISO 15189“Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei” standarta nosacījumiem, apmierinot klienta vajadzības.

Laboratorija KDD apkalpo SIA “DRS”stacionāra nodaļas pacientus un ambulatoros klientus.Laboratorija KDD nodrošina paraugu izmeklēšanu 24 stundas diennaktī, katru dienu. Darba laiks: darba dienās (pirmdiena – piektdiena) no 8.00 – 16.00; diennakts dienests –dežūrējošais laborants.

Pacientam laboratorijā jāierodas ar nosūtījumu, kurā salasāmi jāuzraksta pacienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, ārsts, datums, diagnoze.

Laboratorijā pieņem pacientus arī bez nosūtījuma par maksu.

Laboratorijā  noņem asinis un pieņem arī urīna analīzes.

Ja Laboratorijā ir nogādāts materiāls nepietiekami vai nepareizi nomarķēts, vai vispār nav marķēts, nepietiekami paņemts izmeklējamais materiāls, nepareizi uzglabāts, hemolizēts, sasaldēts, tad ir iemesls izmeklēšanas atteikumam. To paziņo nodaļām, ārstējošam ārstam telefoniski.

Laboratorija KDD veic cilvēka bioloģiskā materiāla hematoloģiskos, klīniskās ķīmijas, koaguloģiskos un vispārklīniskos izmeklējumus.

Laboratorija KDD veic „CITO” izmeklējumus. „CITO” rezultātus atdod 2 stundas laikā, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. „CITO” izmeklējumu rezultātus paziņo ārstējošam ārstam vai nodaļas māsai, vai arī tos nodod pacientam.

Laboratorijas KDD vadītāja Janka Kočane. Laboratorija komplektēta ar dažāda kvalifikācijas līmeņa speciālistiem pietiekamā daudzumā. Laboratorijā strādā pieci sertificēti laboratorijas speciālisti, piecpadsmit sertificēti biomedicīnas laboranti, divi informācijas ievadīšanas operatori, sertificēta medicīnas māsa.

Izmeklējuma pārskatus stacionāriem pacientiem Laboratorijas KDD personāls izvieto slēgtos un marķētos nodaļu analīžu skapīšos. Ambulatoriem klientiem izdot reģistrators vai tos paņem kurjers. Laboratorijas darbinieki telefoniski dod informāciju tikai ārstējošam ārstam vai viņa medmāsai! Pacientiem atbildes, informāciju, jebkādu rezultātu interpretāciju un rekomendācijas, kuras nav saistītas ar sagatavošanos analīzes nodošanai, laboratorijas darbinieki neizsniedz!

Pasūtītājam ir tiesības apmeklēt Laboratoriju KDD, iepazīties ar izmeklēšanas procesu un rezultātu iegūšanu. Apmeklēt Laboratoriju KDD pasūtītājs var pēc iepriekšējas vienošanās ar Laboratorijas KDD vadītāju, paskaidrojot vizītes mērķi un iemeslu. Par savu vizīti pasūtītājam jābrīdina Laboratorijas KDD vadība pa telefonu vai mutiski savstarpējās vienošanās laikā. Uzturēties Laboratorijā KDD pasūtītājs var tik ilgi, cik tas ir nepieciešams iepazīšanai ar izmeklēšanas procesu.

Informācija klientiem

Laboratorijas KDD pakalpojumi tiek nodrošināti no Valsts budžeta līdzekļiem un pacienta līdzmaksājuma. Nododot asinis analīzēm, NVD (Nacionālais Veselības Dienests) apmaksātajām analīzēm, par vēnas punkciju pacients maksā 1.42 EUR (maksas pakalpojums). No šī maksas pakalpojuma ir atbrīvoti bērni līdz 18 gadu vecumam un grūtnieces.

Valsts apmaksatie pakalpojumi

 • Nosūtījumu Valsts apmaksātiem laboratorijas izmeklējumiem var izsnegt ģimenes ārsts vai ārsts speciālists (ārstam jābūt noslēgtam līgumam ar NVD);
 • Apdrošinātām personām (BTA, Balta, Baltikums, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Compensa Life Vienna Insurance Group SE, ERGO Latvija dzīvība, Gjensidige Baltic, IF P&C Insurance, seesam Latvija) saskaņā ar apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmām, ar ārsta nosūtījumu un apdrošināšanas karti/polisi.

Maksas pakalpojumi*

 • Pacientiem ar ārsta nosūtījumu maksas izmeklējumi vai izmeklejumi, ko neapmaksā NVD;
 • Pacientiem bez ārsta nosūtījumu maksas izmeklējumi pēc pašu vēlēšanās;
 • Apdrošinātajām personām tie izmeklējumi, kurus neapmaksā apdrošināšanas sabiedrību veselības apdrošināšanas programmas.

 * saskaņā ar SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”cenrādi

Kas jāzina pacientam nododot izmeklējamo materiālu?

 • Pacientus pieņem Laboratorijā KDD darba dienās no 8.00 līdz 16.00;
 • Pacientus pieņem pilsētas centrālajā poliklīnikā procedūru kabinetā darba dienās no 7.00 līdz 19:00
 • Pacientus pieņem ar ārsta aizpildītu laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu;
 • Pacients var nodot analīzes pēc paša vēlēšanās (arī anonīmi), tad laboratorisko izmeklējumu nosūtījumu aizpilda Laboratorijas KDD darbinieks vai procedūru kabineta medmāsa;
 • Asinis analīzēm ņem no vēnas apmācīta procedūru kabineta medmāsa ar vienreizlietojamām sistēmām, kas sniedz pilnīgu drošību pacientiem, medicīniskajam personālam un apkārtējai videi;
 • Izmeklējamais materiāls (urīns, izkārnījumi, krēpas, u.c.) jānodod tīros trauciņos, kurus var iegādāties Laboratorijas KDD reģistratūrā vai aptiekā;
 • Pārskatā ir norādīti katra parametra referentie lielumi (normas) atbilstoši vecumam, dzimumam, grūtniecības nedēļai;
 • Izmeklēšanas rezultātus paraugiem, kuri pieņemti līdz plkst.15.00 izsniedz darba dienas beigās. „Cito!” izmeklējumus veic 2 stundas laikā, ja tas tehnoloģiski iespējams.
 • Laboratorijas KDD personāls ievēro konfidencialitāti attiecībā uz visu ar pacientu un izmeklēšanas laikā iegūto informāciju. Izmeklēšanas rezultātus izsniedz tikai pasūtītāja pilnvarotam pārstāvim vai pacientam pašam, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Laboratorija KDD pēc pieprasījuma pārskatus nosūta elektroniski (to pacients ar savu parakstu apstiprina).
 • Lai varētu izmeklējmus papildināt vai atkārtot, Laboratorija KDD biomateriālu uzglabā vienu diennakti. Lai noskaidrotu katram izmeklējumam  (atkarībā no nosakāmā komponenta stabilitātes) iespēju atkārtot, vai papildināt izmeklējumu klāstu, jāzvana uz Laboratoriju KDD.
 • Laboratorija KDD pieņem un izvērtē klientu sūdzības un ierosinājumus, tie var būt mutiski, rakstiski vai telefoniski. Laboratorijā KDD tos izskata pēc steidzamības pakāpes iespējami īsā laikā. Ja klients vēlas saņemt rakstisku atbildi, viņš par to brīdina laboratorijas personālu.

Laboratorisko izmeklējumu rezultati viemēr jāinterpretē kopā ar pārējiem pacienta izmeklējumu datiem, ko veic ārstējošais ārsts.

Laboratorisko izmeklējuma nosūtījums

Laboratorisko izmeklējuma nosūtījums

Kā aizpildīt laboratorijas izmeklējuma nosūtījumu

Laboratorisko izmeklējuma nosūtījumā jānorāda pareiza pacienta informācija un maksātāja (pasūtītāja) pietiekoša identifikācija.

Laboratorisko izmeklējumu nosūtījumā jānorāda:

 • Pacienta vārds, uzvārds, personas kods, dzimums un klīniskās diagnozes kods;
 • Ambulatoriem pacientiem jānorāda pacienta grupu, izmeklēšanas iemeslu;
 • Stacionāriem pacientiem slimības vēstures Nr., ambulatoriem klientiem adresi;
 • Ārsta nosūtītāja vārds, uzvārds, personas kods un ārstniecības iestādes kods;
 • Parauga ņemšanas datums un ņemšanas laiks;
 • Parauga ņemēja vārdu, uzvārdu;
 • Apmaksas veids sadarbībai ar Laboratoriju (NVD (Nacionālās veselības dienests), maksas, apdrošināšana (norādot kompāniju, polises programmu, Nr. un derīguma termiņu);
 • Pasūtītāja pieprasītie izmeklējumi.

Paraugu ņemšana

Venozās asinis

Venozās asinis ņem, izmantojot Vacuetest sistēmu. Atkarībā no pieprasītā izmeklējuma veida izmanto attiecīgo  vakutaineri ar standartizētu krāsas marķējumu. Vakutaineru izvēle norādīta laboratorisko izmeklējumu nosūtījumā.

Aizbāžņa un etiķetes krāsa

Apzīmējums

Piedeva

Specifikācija

 

Sarkans

S

Sarecēšanas aktivators

Serumam

 

Violets

V

EDTA

 

 

Zaļš

Za

Heparīns

Plazmai

 

Zils

Zi

Na citrāts

Sarecēšanas analīzei

 

Dzeltens

Dz

Gēls

Serumam

Vacuetest sistēma sastāv no 3 daļām:

 • speciāls stobriņš ar precīzi noteiktu vakuumu;
 • adatas turētājs, kas kalpo stobriņa un adatas savienošanai;
 • speciāla, sterila vienreizējās lietošanas adata.

Asins paraugu savākšanas kārtība:

 • asinis bez antikoagulantiem – seruma ieguvei (izmanto klīniski – ķīmiskiem, imūnķīmiskiem izmeklējumiem);
 • asinis ar citrātu – plazmas ieguvei (izmanto hemostāzes izmeklējumiem);
 • asinis ar heparīnu – plazmas ieguvei (izmanto klīniski – ķīmiskiem, imūnķīmiskiem izmeklējumiem);
 • asinis ar EDTA – pilnvērtīgai asins ieguvei (izmanto hematoloģisķiem izmeklējumiem) un plazmu (ko izmanto klīniski – ķīmisķiem izmeklējumiem).

!! Kategoriski aizliegta asins ņemšana no tās vēnas, kurā tika ievadītas zāles vai šķīdumi – tikai no otras rokas, gadījumā, ja izmeklējums jāveic nekavējoties.

!!! Asinis ar citrātu – plazmas ieguvei (izmanto hemostāzes izmeklējumiem) ņemt stingri otro stobriņu. Ja ir nozīmēti tikai hemostāzes izmeklējumi, tad pirmo stobriņu ņem jebkuru, un to izmet.

 

Vēnas punkcijas tehnika un asins parauga ņemšana:

Sagatavo nepieciešamos instrumentus (Vacuetest sistēma, žņaugs, dezinfekcijas līdzeklis, injekcijas salvete, plāsteris) un adatu ar aizsargapvalku ieskrūvē turētājā.

 • Lai vēnu labāk saskatītu vai sataustītu, roku novieto izstieptā stāvoklī un uzliek žņaugu.
 • Izvēlas punkcijas vietu un dezinficē to.
 • Pacienta roku tur uz leju.
 • Noņem adatas aizsargapvalku un izdara punkciju.

 • Turētājā ieliek Vakutest-stobriņu un ar adatu pārspiež slēgtu gumijas membrānu. Tā rezultātā atveras aizsargventelis, un tiklīdz stobriņā parādās asinis, atlaiž žņaugu.

 • Ja asinis neieplūst stobriņā vai arī asins plūsma tiek pārtraukta, pirms tiek sasniegts pietiekošs parauga tilpums, veic sekojošus pasākumus:
  • koriģē adatas pozīciju vēnā;
  • stobriņu noņem un ievieto citu stobriņu;
  • ņem jaunu adatu, jaunu stobriņu un sāk visu no sākuma.
 • Ja pirmais stobriņš ir piepildīts un asins plūsma beigusies, izņem stobriņu no turētāja.

 • Ieliekot turētājā nākošo stobriņu pārdur membrānu – korķa gumiju, lai ievadītu asins plūsmu.
 • Kamēr piepildās nākamais stobriņš, iepriekšējo samaisa apgriežot otrādi 8-10 reizes (stobriņi ar antikoagulantu, lai asinis vienmērīgi sajaucas ar antikoagulantu un neizveidojas recekļi). Nekratīt!

 • Tiklīdz piepildās pēdējais stobriņš, adatu izņem no vēnas un uzspiež punkcijas vietai sausu tamponu. Tamponu piespiež un patur 1-3 minūtes vai ilgāk, līdz asiņošana ir apstājusies.
 • Adatu kopā ar turētāja ievieto iznīcināšanai paredzētā necaurduramā savācējkonteinerā

Paraugu marķēšana:

!! Stobriņu marķē pēc asins noņemšanas pacienta klātbūtnē!!

Darbinieks, kurš veicis paraugu noņemšanu uz nosūtījuma parakstās un norāda parauga ņemšanas datumu, laiku. Stobriņus nedrīkst marķēt pirms paraugu noņemšanas.

Uz stobriņa marķē:

 • pacienta vārds, uzvārds, personas kods;
 • parauga ņemšanas datums, laiks,`

Asins paraugu ņemšanas nosacījumi un nogādāšana uz laboratoriju KDD

Asins paraugu ņemšana bioķīmiskiem testiem

 Bioķīmiskiem testiem asins paraugus ņem no vēnas tukšā dūšā, vai vismaz 3 stundas pēc pēdējās ēdienreizes. Vēlams 1- 2 dienas līdz izmeklēšanai no raciona izslēgt treknu, ceptu ēdienu un alkoholu, vēlams 1 stundu līdz asins ņemšanai atturēties no smēķēšanas. Stingri tukšā dūšā (pēc 12 stundu badošanās) vēlams nodot asinis lipīdā profila parametru noteikšanai: holesterīns, ABH (augsta blīvuma holesterīns) un ZBH (zema blīvuma holesterīns), triglicerīdi. Dzelzs noteikšanai asinis nodot tikai līdz  plkst.10.00.

Glikozes slodzes tests

Vismaz trīs dienas pirms testa ievērot parastos ēšanas paradumus(150-200)g.ogļhidrātu dienā.

Nodod asinis uz glikozi tukšā dūšā (12 stundas pēc pēdējās uztura uzņemšanas).

Laboratorijā pēc asins paņemšanas pieaugušam pacientam dod izdzert 75g glikozes uz glāzi ūdens, bērniem 1.75 g glikozes /kg – jāizdzer 5 minūšu laikā. Turpmāko 2 stundu laikā nedrīkst smēķēt, ēst, jāpavada laiks bez fiziskas piepūles, izslēgt infūzas manipulācijas.

Jānodod asinis 1 stundu pēc slodzes un vēl pēc 1 stundu.

Procedūras laikā pacientam jābūt sēdus stāvoklī!

Asins paraugu ņemšana imūnķīmiskiem testiem

Imūnķīmiskiem testiem asins paraugus ņem no vēnas tukšā dūšā.

Daudzu asins analītu sastāvs ir pakļauts diennakts svārstībām, tāpēc asinis izmeklēšanai  ir jānodot noteiktā diennakts laikā. Hormonu (TSH, parathormons) noteikšanai asinis nodot tikai līdz plkst. 10.00. Prolaktīns- asinis jānodod ne ātrāk kā 3 stundas pēc pamošanās, kā arī pēc 10-15 minūšu atpūtas tieši pirms materiāla noņemšanas.

Sievietēm reproduktīvā vecumā hormonu izmeklēšanai rezultātus ietekmē fizioloģiskie faktori, saistīti ar menstruālā cikla stadiju. Tāpēc, sagatavojoties uz hormonu izmeklēšanu vēlams uzrādīt cikla fāzi. Izmeklējot dzimumhormonus stingri jāievēro ārstējošā ārsta rekomendācijas ( menstruālā cikla dienu, kad nepieciešams nodot asinis).

Vīriešiem PSA, brīvais PSA- asinis jānodod pirms prostatas palpācijas, biopsijas, citoskopijas vai katetra nomaiņas. Pēc prostatas diagnostiskām manipulācijām asinis var nodot ne ātrāk kā pēc 10 dienām.

Asins paraugu ņemšana koaguloģijas testiem un etanola  noteikšanai

 Pacientam īpaša sagatavošana nav nepieciešama.

Ja ir nozīmēti gan koagulogijas testi, gan etanola noteikšana, jāņem 2 stobriņi, katram stobriņam jānoformē attiecīgs nosūtījums.

 • Asinis koaguloģijas analīzēm – fibrinogens, protrombīns, APTL – noņem vakutainerī ar antikoagulantu 3.8% Na citrātu (zils).
 • Punkcijas vietā ādas apstrāde: koaguloģijas testiem – ar izopropanolu, etanola noteikšanai – ar furacilīna šķīdumu, rivanola šķīdumu vai citu etilspirtu nesaturošu dezinfekcijas šķīdumu
 • Uzreiz pēc asins parauga ņemšanas stobriņa saturu vairākas reizes viegli samaisa

12 stundu badošanās) vēlams nodot asinis lipīdā profila parametru noteikšanai: holesterīns, ABH (augsta blīvuma holesterīns) un ZBH (zema blīvuma holesterīns), triglicerīdi. Dzelzs noteikšanai asinis nodot tikai līdz  plkst.10.00.

Asins paraugu ņemšana hematoloģijas testiem

 (pilna, nepilna asins aina, leikocitārā formula, retikulocīti, eritrocītu grimšanas ātrums)

Pacienta sagatavošana un materiāla noņemšana: vēlams no rīta, (atseviškos gadījumos paraugu var ņemt jebkurā diennakts laikā), 12 stundas pēc ēšanas (lai izslēgtu hormonālo un citu analītu ietekmi).

Paraugu ņemšanai izmanto vakutainers ar EDTA K3, kuru piepilda tā, ka virzulis pilnībā iznācis ārā. Pēc noņemšanas rūpīgi jāsamaisa ar antikoagulantu, apgriežot (1800) vismaz 5 reizes. Pie apgriešanas asinīm vienmēr jāpārplūst no viena gala līdz otram.

Stabilitāte:  Pie temperatūras +150C līdz +250C var glabāt līdz 4 stundām (maksimāli 6 stundas). Pie temperatūras+40C līdz +80C var glabāt līdz 24 stundām.

Transportēšanas nosacījumi

Pēc iespējas ātrāk no savākšanas brīža biomateriāls jānogādā uz laboratoriju izmeklēšanai. Transportēšanas apstākļi nedrīst ietekmēt parauga kvalitāti. Transportēšanas laikā nedrīkst pieļaut mehānisku faktoru ietekmi (kratīšana, vibrācija, maisīšana un citi), paraugu izliešanu un piesārņojumu. No slimnīcas nodaļām materiālu atnes plastikas konteineros. No citām iestādēm materiālu transportē termosomās, stingri ievēro transportēšanas laiku un temperatūras režīmu(+150C – +250C). Termosomās atrodas termometrs. Asins paraugus ievieto statīvos, vertikālā stavoklī un nofiksē. Laboratorisko izmeklējumu nosūtījumus ievieto termosomā mapēs. Kurjers ir nodrošināts ar instrukciju, individuāliem aisarglīdzekļiem (cimdi,salvetes) un nepieciešamības gadījumā, atbilstošiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Urīna savākšana un nogādāšana uz laboratoriju KDD

Klīniskā urīna analīze

Pacientiem pirms urīna savākšanas dod mutisku informāciju kā sagatavoties šīm procedūrām. Ēšana, dzeršana un urīna savākšanas laiks atstāj ietekmi uz urīna sastāvu. Lai rezultāti būtu optimāli, nepieciešams izvairīties no ēšanas un dzeršanas nakts laikā. Urīnu savāc tūlīt pēc miega (rīta porcijas urīns, jo šis urīns ir viskoncentrētākais un bagātākais ar atradi). Nepieciešamības gadījumā izmeklēšanā var izmantot jebkuru urīna porciju diennakts laikā, bez iepriekšējas pacienta sagatavošanas.Vēl iespējams urīnu iegūt katetrizējot urīnpūsli.

Urīnu savāc tīrā, speciālā konteinerī. Jāizmanto vienreizējie urīna konteineri. Slimnīcas nodaļu pacientus apgādā ar nepieciešamajiem urīna konteineriem.

Pacientiem pirms urinēšanas jāapmazgā dzimumorgānus ar siltu ūdeni bez ziepēm, nosusina ar papīra salveti. Atvērt trauciņa vāciņu. Nepieskarties trauciņa iekšējai virsmai. Sākumā nedaudz urinēt tualetes podā. Pēc tam urinēt trauciņā, piepildot apmēram 2/3, pārējo urīna strūklu urinē tualetes podā. Trauciņu ar urīnu tūlīt aizvākot, marķē, norādot pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai. Paraugu vēlams nekavējoši nogādāt uz laboratoriju, jo pēc vienas stundas sākas šūnu sadalīšanās.

Ķīmiskai izmeklēšanai (pH, olbaltums, glikoze, ketonvielas, urobilinogēns, bilirubīns) var uzglabāt 2-4 stundas pie temperatūras no  +150C līdz +250C,  līdz 10 stundām var glabāt pie temperatūras no  +20C līdz +80C.

Sedimenta mikroskopijai –  pie temperatūras no  +150C līdz +250C urīnudrīkst uzglabāt 2 stundas, ja nepieciešams to glabāt ilgāk, urīns jāliek ledusskapī,  kur var uzglabāt līdz 4 stundām. Pēc 2-3 stundu stāvēšanas bez ledusskapja iet bojā apmeram 50% šūnu. Eritrocīti lizējas, ja urīna īpatnējais svars zemāks par 1010. Vislabāk saglabājas skābs urīns ar augstu  īpatnējo svaru.

24 stundu urīns

Urīna savākšanas dienā plkst. 700 pacients urinē, bet urīnu nesavāc. Visas turpmākās urīna porcijas savāc vienā traukā (trauka tilpums apmēram 2-3 litri). Uzglabā temperatūrā no+20C līdz +80C. Nākošajā dienā plkst. 700 pacients urinē un urīnu pievieno iepriekšējām porcijām. Visu urīna daudzumu nosūta uz laboratoriju KDD. Urīna trauku marķē, norādot savākšanas datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, nodaļu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai.

Zimņicka raudze urīnā

Pacients no rīta plkst. 600urinē, bet urīnu nesavāc, pēc tam diennakts laikā katras 3 stundas savāc urīnu atsevišķā traukā, norādot savākšanas porciju, datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, nodaļu un uzglabā nodaļā ledusskapī..Uz laboratoriju nogādā izmeklēšanai visas porcijas kopā (pavisam 8 porcijas) nākošās dienas rītā (pēc pēdējās porcijas savākšanas).

Nečiporenko prove

Savāc rīta urīna vidējo porciju tīrā traukā. Konteineru ar urīnu marķē, norādot savākšanas datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, nodaļu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai.

Amilāze urīnā

Spontāns urīns – tā ir urīna porcija, neatkarīgi no savākšanas laika. Konteineru ar urīnu marķē, norādot savākšanas datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, nodaļu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai.

Mikroalbuminūrija

Savāc rīta urīnu vai diennakts urīnu. Urīna trauku marķē, norādot savākšanas datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, nodaļu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai.

Izkārnījumi savākšana un nogādāšana uz laboratoriju KDD

Lai noteiktu mikroskopiskās izmeklēšanas elementus vai apslēptās asinis, izkārnījumus vāc speciālā vienreizējā konteinerī,kuru var paņem laboratorijā vai nopirkt aptiekā. 3 dienas pirms materiāla nodošanas ievēro parasto uztura režīmu, bet izslēdz peristaltiku izraisošo vielu lietošanu.Pirms koproloģiskiem izmeklējumiem atceļ medikamentu lietošanu, kas var traucēt mikroskopiskiem izmeklējumiem, izmainīt ārējo izkārnījumu izskatu.

Izmeklēšanai uz apslēptām asinīm 3 dienas pirms analīzes nodošanas nelietot ēdienu, kas var dot kļūdainu rezultātu:

 • liela daudzuma asinis saturošu produktu (gaļa, zivis);
 • zaļie augļi un dārzeņi (rāceņi, brokoļi, mārrutki, pastinaks, sarkanie redīsi un tt);
 • ierobežot C vitamīna lietošanu, ierobežot vitaminizēto sulu lietošanu. C vitamīnu drīkst lietot līdz 2 g dienā;
 • caurejas un menstruāciju laikā testu pārtraukt.

Savāc svaigi izdalītas fēces bez urīna un dzimumorgānu izdalījumu piemaisījumiem. Savāc no kopējās masas dažādām vietām- virspuse, dziļuma ar karotīti, svaigas fēces 10-15 gramus.

Konteineru marķē, norādot savākšanas datumu, laiku, pacienta vārdu, uzvārdu, personas kodu un nogādā uz laboratoriju izmeklēšanai. Glabāt var pie temperatūras no +150C līdz +250C līdz 4 stundām, pie temperatūras no +20C līdz +80C  8 – 12 stundas.

Ja materiāls satur gļotas vai asinis, izmeklēšana jāveic 2-4 stundu laikā.

Izmeklējumam uz enterobiozi materiāla noņemšanu veic no rīta līdz pacienta defekācijai un apmazgāšanai – nokasījums no perianālajām krokām.

Izmanto caurspīdīgās līmlentes (lipīgās lentes metode), kuras sagriež priekšmetstikliņa lielumā. Ar špāteles palīdzību līmlenti pieliek perianālajām krokām cieši pie ādas, tad ar pincetes  palīdzību līmlenti uzliek priekšmetstikliņa un cieši piespiež tā, lai neveidotos gaisa burbulīši.

Marķē norādot uz priekšmetstikliņa vārdu, uzvārdu, personas kodu.

Preparāts var glabāties 2 nedēļas.

Krēpu savākšana un nogādāšana uz laboratoriju KDD

Pacientiem pirms krēpu savākšanas jāpaskaidro, ka, jāvāc tikai tas materiāls, kas atdalās klepojot un dod mutisku informāciju kā sagatavoties šīm procedūrām.

Lai izvairītos no mutes dobuma satura piejaukumiem, pirms krēpu savākšanas nepieciešams kārtīgi izskalot mutes dobumu ar vārītu ūdeni.

Parastai krēpu analīzei pietiek ar pirmo krēpu porciju – tas ir plaušu sekrēts, kas uzkrājies visas nakts garumā, taču pie deguna un rīkles iekaisuma tam var pievienoties sekrēts no deguna dobuma un aizdegunes, pacientiem ar diafragmas trūci  – kuņģa saturs.

Krēpas savāc tīrā, sausā traukā ar platu atveri un vāciņu, kas cieši noslēdz trauku, kuru saņem laboratorijā KDD.

Nepieļaut krēpu nokļūšanu uz trauka ārpuses.

Ja krēpas vāc 24 stundas ar nolūku noteikt to tilpumu, vēlams, lai uz trauka būtu tilpuma gradācija.

Cerebrospinālā šķidruma savākšana un nogādāšana uz laboratoriju KDD (citoze, bioķīmiskie izmeklējumi)

Materiāla iegūšanai lumbālo punkciju veic apmācīts ārsts.

Klīniskai analīzei nepieciešams 3,0 – 5,0 ml šķidruma.

Tūlīt pēc parauga iegūšanas tas nekavējoši jānogādā laboratorijā, nodrošinot +20C līdz +25C

transporta laikā. Materiālu transportē termosomā! Vienmēr  ir“cito! analize.

Cerebrālo šķidrumu savāc tikai tīros stobriņos, bez piedevām!

Laboratorisko izmeklējumu noņemšanas, uzglabāšanas. Izmeklēšanas rezultātus laboratorijā ietekmējošie faktori. Rezultātu interpretācija

IzmeklējumsNVD manipulācijas kodsLietojamā vakutainera/mikrovetes (korķīša krāsa), konteinera veids materiāla savākšanaiSpeciāli noteikumi materiāla nodošanaiMateriāla glabāšana (h-stundas, d-dienas, n-nedēļas, m-mēneši)Fizioloģiskie faktoriRezultātu interpretācija
Pilna asins aina + leikocitāra formula+ EGĀ40042
40016
Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze
Pilna asins aina (bez EGĀ)40042Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze
Klīniskā asins aina (L;Hb;Er;Ht;Tr)40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze
Hemoglobīns40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Policitēmija, dehidrotācija, apdegumi
↓Anēmija
Eritrocīti40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Policitēmija
↓Anēmija
Eritrocītu indeksi MCH40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑ Megaloblastiskās anēmija, nemegaloblastiskā makrocitoze, smeķēšana, alkoholisms,  menopauze
↓Hipohromas un mikrocitāras anēmijas, hemoglobinopātijas
Eritrocītu indeksi MCHC40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑ Iedzimtā sferocitoze
↓Dzelzsdeficīta anēmija, talasēmija, hemoglobinopātijas
Eritrocītu indeksi MCV40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑ Megaloblastiskās anēmija, nemegaloblastiskā makrocitoze, smeķēšana, alkoholisms, menopauze
↓Hipohromas un mikrocitāras anēmijas, hemoglobinopātijas
Eritrocītu indeksi RDW40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Anēmija ar heterogēnu eritrocītu izmēru
Hematokrīts40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Policitēmija
↓Anēmija
Leikocīti40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
Ilgi glabātas
asins
↑Leikemija, leikemoīdas reakcijas, akūta hemolīze, infekcijas, audzēji
↓Anemijas, kaheksija, anafilaktiskais šoks, LED
Trombocīti40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
Ilgi glabātas
asins
↑Mieloproliferatīvie traucējumi, policitēmija, iekaisuma procesi (AR, Tbc. Osteomielīts), anēmijas, vēzis
↓Viskota-Oldridža sindroms, trombocitopēnijas, Fankoni sindroms, infekcijas, DIK, hipo-hipertireoidisms
Trombocīta tilpuma izmērs
MPV
40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Mieloproliferatīvie traucējumi, policitēmija, iekaisuma procesi(AR, Tbc. Osteomielīts), anēmijas, vēzis
↓Viskota-Oldridža sindroms, trombocitopēnijas, Fankoni sindroms, infekcijas, DIK, hipo-hipertireoidisms
Trombocītu attiecība pret plazmu
PCT
40043Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
hemolīze↑Mieloproliferatīvie traucējumi, policitēmija, iekaisuma procesi(AR, Tbc. Osteomielīts), anēmijas, vēzis
↓Viskota-Oldridža sindroms, trombocitopēnijas, Fankoni sindroms, infekcijas, DIK, hipo-hipertireoidisms
EGĀ40016Violets24h   +20 – +80C
4 h    +180 -+250C
↑Infekcijas, iekaisuma procesi, audu destrukcija, paraproteinēmijas, anēmija
↓Policitēmijas, sirpvedšūnu anēmija, sferocitoze, hipofibrinogenemija
Retikulocīti40019Violets24h   +20 – +80C
8 h    +180 -+250C
↑Hemolītiskās anēmija
↓Aplastiskās anēmijas, dzelzs deficīta anēmija, nieru saslimšanas, endokrīnas slimības
Ferritīns41124Sarkans
Dzeltens
Serums 7 d +20– +80C
2 m     (-15) – (-25)0C
↑Atkārtotas transfūzijas un diēta, kas bagāta ar dzelzi, atkārtota radionukleotīdu lietošana
↓sievietēm menstruāciju laikā
Transferīns41117Sarkans
Dzeltens
Serums 7 d+20 -+80C
2 m     (-15) – (-25)0C
↑Dzelzs deficīta anēmija
↓Hroniski iekaisuma procesi
Dzelzs41071Sarkans
Dzeltens
Serums 7d    15 -250C
3n     +20 – +80C
12m (-15) – (-25)0C
↑Hroniska holicestīts, aknu slimības
↓Akūtas un hroniskas infekcijas
APTL40087ZilsPlazma  4h   2-80CHemolizēts
serums.
Nepareiza
asiņu un
antikoagula
nta attiecība
↑ Recēšanas faktoru deficīts, tiešo antikoagulantu terapijas monitorēšana
Protrombīns un INR40085ZilsPlazma  24h    2-80C
Aizliegts glabāt
pie +2 līdz +8 0C
↓ K vitamīna faktoru deficīts( aknu slimības), netiešo antikoagulantu terapijas monitorēšanai
Fibrinogēns40088ZilsPlazma 8 h↑ Iekaisuma rakstura slimības
↓ DIK sindroms, hiperfibrinolīze, fibrinolītiska terapija
D-dimēri (kvantitatīvi)40123ZaļšPlazma  2d     2-80C
2n   (-15) – (-25)0C
↑ Paaugstināta fibrinolītiskā aktivitāte, tromba veidošanās netiešs rādītājs
Asins tecēšanas laiks40025Speciālā ierīce↑Trombocitopēnija, trombocītu  funkciju traucējumi
Kopējais olbaltums41001Sarkans
Dzeltens
Serums  1m   2-80C
6m    (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums,
ķermeņa
stāvoklis
↑Hiperimunoglobulinēmijas, poli-, monoklinālās gammopātijas
↓Nefrotiskais sindroms, gastroenteropātijas, apdegumi
Albumīns41002Sarkans
Dzeltens
Serums 10n  15 -250C
5m    2-80C
4m   (-15) – (-25)0C
↑Organizma dehidrotācija
Glikoze41095Sarkans
Dzeltens
Serums jāatdala
1 stundas laikā
Serums  8h  18 -250C
72h  2-80C
Hemolīze, t0,
emocionāls
stāvoklis
↑Cukura diabets, feohromocitoma, tireotoksikoze, akromegalija, Kušinga sindroms, aizkunģa dziedziera saslimšanas
↓Audzēji, saindēšanas, Adisona slimība, hipotireoze
C-peptids41099Sarkans
Dzeltens
Serums 2-3h   15 -250C
1m  (-15) – (-25)0C
↑Insulinoma, hipoglikēmija, hroniska nieru nepietiekamība
↓I tipa cukura diabēts, II tipa cukura diabēts (ne agrīnā stadijā), eksogēnā insulīna ievadīšana
Glikohemoglobīns HbA1c41103
41104
41105
VioletsAntikoagulētas venozās vai kapilārās asinis
3d  15 -250C
7d   2-80C
6m  (-15) – (-25)0C
Sarecējušas
asinis
↑Jaunatklāts diabēts, dekompensēts cukura diabēts, Kušinga sindroms
↓Hemolītiskā anēmija, hronisks asins zudums, hroniska nieru slimība
Urea41004Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
7d   2 -80C
12m  (-15) – (-25)0C
Lipēmisks
serums
↑Nieru funkcijas traucējumi, olbaltumvielu dieta
↓ Dieta ar zemu olbaltumvielu saturu
Kreatinīns41006Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
7d    2 -80C
3m  (-15) – (-25)0C
Vecums,
grūtniecība
muskuļu masa
↑Nieru funkcijas traucējumi, akromegalija, hipertireoze, higantisms,
↓ Muskuļu masas samazināšana, grūtniecība
Urīnskābe41005Sarkans
Dzeltens
Serums   5d   2-80C
6m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums
↑Podagra, nieru mazspēja, leikemija, mielomas slimība, policitēmija, limfoma, psoriaze, Dauna sindroma, nieru policistoze, hiperlipidēmijas, cukura diabēts., alkoholisms, hipoparatireoze, audu bojājumi
↓Konovalova-Vilsona slimība, Fankoni sindroms, audzēji
Bilirubins, frakcijas41052Sarkans
Dzeltens
Sargāt paraugus no gaismasSerums   1d  15 -250C
7d   2-80C
6m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums,
gaisma
↑ Aknas šūnu bojājums, žultceļu obturācija, hemolītiskās slimības, dzeltes sindroms.
Alanīnaminotransferāze (ALAT)41022Sarkans
Dzeltens
Serums   3d  15 -250C
7d   2-80C
Hemolizēts
serums
↑Aknu šūnu nekroze, šoks, sirds nepietiekamība, trauma, apdegumi, aknu ciroze, dzelte, aknu audzēji, hemolītiskās saslimšanas, alkoholosms
Aspartātaminotransferāze (ASAT)41023Sarkans
Dzeltens
Serums   1d  15 -250C
7d   2-80C
Hemolizēts
serums
↑Aknu šūnu nekroze, šoks, sirds nepietiekamiba, muskuļu bojājums,miokarda infarkts,  trauma, apdegumi,aknu ciroze, aknu audzēji, hemolītiskās saslimšanas, alkoholisms
Gammaglutamiltransferāze
(GGT)
41024Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
7d   2-80C
12m  (-15) – (-25)0C
↑Aknu saslimšanas
↓ Hipotireoze
Alfa- amilāze41034Sarkans
Dzeltens
Urīns
Serums atdalīts no šūnām cik ātri vien ir iespējams.Urīns ar pH 7 jāuzglabā ledusskapī līdz testēšanaiSerums  7d   15 -250C
1m   2-80C
Urīns    2d   20 -250C
10d    2-80C
Lipēmisks
serums
↑Pankteatīts, parotīts, ileus, peritonīts, audzēji, pēcoperācijas periods, alkohols
↓Aizkunģa dziediera nepietiekamība, smagi aknu bojājumi, mukoviscedoze
Sārmainā fosfotāze41020Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
7d   2-80C
2m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums
↑Kaulu, nieru, aknu saslimšanas, sepse, tireotoksikoze, enterīti
↓ Hipotireoze, cinga, anēmija, B vitamīna, Zn, Mg trūkums
Laktātdehidrogenāze
(LDH)
41026Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
4d   2-80C
6n    -200C
Hemolizēts
serums
↑Megaloblastiskā perniciozā anēmija, karcinomatoze, hepatīti, aknu ciroze, mehāniska dzelte, nieru saslimšanas, infarkts, pankreatīts, limfoma
↓Genētiskie traucējumi
Kreatinkināze
(KFK)
41025Sarkans
Dzeltens
Serums   2d  15 -250C
7d     2-80C
4n  (-15) – (-25)0C
Muskuļu
slodze,
hemolīze
↑Muskuļu bojājums ( miokarda infarkts, trauma, miopātijas)
Holesterīns41056
41057
Sarkans
Dzeltens
Serums   7d  15 -250C
7d     2-80C
3m  (-15) – (-25)0C
Lipēmisks
hemolizēts
serums
↑Hiperlipoproteinēmijas, biliāra ciroze, hepatīts, nefrotiskais sindroms, hipotireoze, podagra, cukura diabetes,  alkoholisms
↓Hipolipoproteinēmijas, hipertireoze, malabsorbcijas sindroms, anēmijas, apdegumi
Triglicerīdi41046Sarkans
Dzeltens
Serums   5- 7d  2-80C
3m  (-15) – (-25)0C
Vecums,
ēšana
↑Hiperlipoproteinēmijas
↓Hipolipoproteinēmijas, plaušu, smadzeņu infarkts, hipotireoze, hiperparatireoze, malabsorbcijas sindroms
ABL-holesterīns41047Sarkans
Dzeltens
Vēlams, lai paraugi būti analizēti noņemšanas dienāSerums     7d    2-80Dzimums,
fiziska
slodze,
grūtniecība
↑Nav klīniski diagnostiskas nozīmes
↓Riska faktors sirds asinsvadu saslimšanām
ZBL-holesterīns41058
41059
41060
Sarkans
Dzeltens
Serums   7d    2-80↑Hiperlipoproteinēmijas, biliāra ciroze, hepatīts, lcoholisms
↓Hipolipoproteinēmijas, nefrotiskais sindroms, hroniska  nieru mazspēja
Nātrijs41067Sarkans
Dzeltens
Serums  14d 15 -250C
14d    2 -80C
Stabils (-15) – (-25)0C
↑Hipertoniska dehidratācija,
↓Hipertoniska hiperhidratācija
Kālijs41065Sarkans
Dzeltens
Serums 14d  15 -250C
14d    2 -80C
Stabils  (-15) – (-5)0C
Hemolizēts
serums
↑Hemolīze, acidoze, dehidrotācija, akūta un hroniskā nieru mazspēja,  Adisona slimība, audu išēmija
↓Uzņemšana-bads, vemšana, caurējanieru nepietiekamība, mukoviscedize
Kalcijs41068Sarkans
Dzeltens
Serums  7d   15 -250C
3n   2-80C
3m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums
↑Hiperparatireoze, kaulu bojājums, audzēji, dehidrotācija
↓Hipoparatireoze, D vit. Deficīts, Hroniska nieru nepietiekamība, akūts pankreatīts, aknu ciroze
Hlorīdi41070Sarkans
Dzeltens
Serums  7d   15 -250C
7d     2 -80C
Stabils  (-15) – (-25)0C
↑Dehidratācija
↓Virsnieru slimības , hipoventilācija
Fosfors41069Sarkans
Dzeltens
Serums   24h 15 -50C
4d    2-80C
12m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
lipēmisks
serums
↑Osteilītiskie procesi, nieru mazspēja, hipoparatireoze, cukura diabēts, akromegalīja
↓Osteomalācija, steatoreja, D vitamin deficīts, malabsorbcija, hiperparatireoze, podagra
Magnijs41072Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   15 -250C
7d    2-80C
12m  (-15) – (-25)0C
↑Dehidrotācija, nieru mazspēja, c.d., Adisona sl., trauma, LED, mielomas slimība
↓Mg absorbcijas traucējumi, akūts pankreatīts, hipoparatireoze, alkoholismsglomerulonefrīts
LaktātsMaksasZaļšPlazmu atdalīt 15 min. laikāPlazma  7d   15 -250C
3 n   2-80C
↑Palielināta  muskulatūras slodze, akūta infekcijas slimība, hronisks
insulīnatkarīgais  diabēts
Asins gāzesMaksasSpeciālā ierīceAnalizēt nekavējoši15 min laikā↑Respiratorā acidoze,  liecina  par  hipoventilāciju
↓Respiratorā alkaloze,  liecina  par  hiperventilāciju
C-reaktīvais olbaltums41127Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   15 -50C
7d    2-80C
12m  (-15) – (-25)0C
Hemolizēts
serums
↑Iekaisuma procesi, trauma, nekroze
Reimatoīdais faktors RF41128Sarkans
Dzeltens
Serums  24h 15 -250C
3d    2-80C
4n  (-15) – (-25)0C
Lipēmisks
serums
Sklerodermija, šegrēna sindroms, LED, sarkoidoze, dermatomiozīts, Valdendstrēma slimība
Antistreptolizīns ASO41116Sarkans
Dzeltens
Serums  2d   15 -250C
2d    2-80C
6m  (-15) – (-25)0C
↑Reimatisms, glomerulonefrīts, streptokoku infekcija (angīna )
Interleikīns 6MaksasSarkans
Dzeltens
Serums 24h  15 -250C
3d    2-80C
4n  (-15) – (-25)0C
↑ Bakteriāla  infekcija,  sepse, autoimūnas saslimšanas, aknu ciroze
ProkalcitonīnsMaksasSarkans
Dzeltens
Serums   24h  2-80C
3m  -200C
↑  Sepse ,septiskais šoks
Kreatinkināze  MB frakcija41030Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   15 -50C
7d    2-80C
12m  (-15) – (-25)0C
↑Miokarda infarkts, traumas, miopātijas, muskulatūras distrofijas, šoks, ilga aritmija
Troponīns I41203ZaļšPlazma 5 d 2 – 8˚C↑Akūts miokarda infarkts, sirds išēmiskā slimība, akūts skeleta muskulatūras bojājums
Tireotropais hormons- TSH41142Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   2-80C
1m  -200C
↑Hipertirioze, Hašimoto tireoidīts
↓Hipotireoze
Brīvais Trijodtironīns-FT341144Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   2-80C
1m  -200C
↑Hipertireoze, tireotoksikoze
↓Hipotireoze
Brīvais Tiroksīns-FT441143Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   2-80C
30d  -200C
↑ Hipertireoze, akuts  tireoidīts
↓ Hipotireoze, Kušinga sindroms
Tireoglobulīns (Tg)46116Sarkans
Dzeltens
Serums  24h 15 -250C
3d    2-80C
1m   -200C
↓Vairogdziedzera audzēji, vairogdziedzera adenoma, pēc terapijas ar radioaktīvo  jodu
Antivielas pret tireoglobulīnu (A-TG)46110Sarkans
Dzeltens
Serums   3d   2-80C
1m  -200C
↑Autoimūna hemolītiska anēmija,  reimatoīdais  artrīts  un citas  autoimūnas  potoloģijas
Antivielas pret tireoperoksidāzi (A-TPO)46115Sarkans
Dzeltens
Serums   3d   2-80C
1m  -200C
↑ Pārsvarā pie Hašimoto tireoīda, primārās miksedēmas un Greivsa slimības gadījumā anti-TPO  konstatē saistībā ar anti-Tg
Prostatas specifiskais antigēns (PSA)46156Sarkans
Dzeltens
Serums   5d   2-80C
6m  -200C
↑Prostatas audzējs, prostatīts, metastāzes  pēc prostatektomijas
Brīvais Prostatas specifiskais antigēns ( FPSA)46157Sarkans
Dzeltens
Serums   5d   2-80C
3m  -200C
↓Prostatas   vēža  iespējamība
Karcioembrionālais antigēns (CEA)46152Sarkans
Dzeltens
Serums   7d   2-80C
6m  -200C
↑Kolonorektāla vai bronhu carcinoma, aknu, aizkuņģa dziedzera, kuņģa, krūts dziedzera ļaundabīgs audzējs
CA 19-946154Sarkans
Dzeltens
Serums   30d   2-80C
3m  -200C
↑Aizkuņģa dziedzera carcinoma, kuņģa audzējs, resno zarnu adenokarcinoma
 CA 15-346158Sarkans
Dzeltens
Serums   5d   2-80C
3m  -200C
↑Krūts dziedzera vēzis, plaušu karcinoma, kuņģa -zarnu audzēji,  prostatas   karcinoma,olnīcu  karcinoma, grūtniecība
 CA 12546153Sarkans
Dzeltens
Serums   5d   2-80C
3m  -200C
↑Olnīcu vēzis, dzemdes ceļu, pleiras, aknu, vēderplēves  audzēji
AFP (α feto proteīn)46151Sarkans
Dzeltens
Serums   3d   2-80C
1m  -200C
↑Dauna sindroms
Prolaktīns41150Sarkans
Dzeltens
Serums   14d   2-80C
6 m  -200C
Prolaktīna producējošie audzēji, primāra hipotireoze, aknu pataloģija, krūts sasitums
Testosterons41154Sarkans
Dzeltens
Serums   1 n   2-80C
6 m  -200C
↑Sēklinieku testosteronveidojoši audzēji, olnīcu audzēji, virilisms, iedzimti ģenētiski un metaboliski traucējumi
↓Primārs hipogonādisms, sekundārs hipogonādisms, Klainfeltera slimība
Progesterons41155Sarkans
Dzeltens
Serums   7d    2-80C
3 m  -200C
↑Grūtniecība, virsnieru audzēji
↓Ektopiska grūtniecība
HCG41164Sarkans
Dzeltens
Serums   7d    2-80C
2 m  -200C
↑Dzimumdziedzeru audzēji
Parathormons41175Sarkans
Dzeltens
Serumu atdala 1 h laikāSerums   8h    2-80C
2m  -200C
↑Epitēlijķermenīšu hiperfunkcija, ektopiska sekrēcija
Vitamīns D kopējaisMaksasSarkans
Dzeltens
Serums   8h  18 -250C
4d   2-80C
24n   -200C
↓Rahīts, osteoporoze
Etanols41189ZaļšCieši noslēgti vakutaineriPlazma   2n  18 -250C
3m   2-80C
6m   -200C
↑Alkohola klātbūtne asinīs
RPR41230Sarkans
Dzeltens
Serums
48st   2-80C
6ned   -200C
Hemolizēts
serums
Lipēmisks
serums
TPHA41232Sarkans
Dzeltens
Serums
48st   2-80C
12m  -200C
Hemolizēts
serums
Lipēmisks
serums
↑ Sifiliss
HbsAg41301Sarkans
Dzeltens
Serums
5d   2-80C
3m   -200C
↑ B hepatīts
Anti-HCV41309Sarkans
Dzeltens
Serums
3d  15 -250C
5d   2-80C
3m   -200C
↑ C hepatīts
Anti HIV ½, Ag41401Sarkans
Dzeltens
Serums
7d  15 -250C
4ned   2-80C
3m   -200C
↑ HIV infekcija
Urīna analīze ar stripu40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
Relatīvais blīvums40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Cukura diabēts, glomerulonefrīts, proteīnurija, sirds mazspēja, drudzis
↓Nieru mazspēja, hipertensija, Li intoksikācija
Reakcija-pH40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Vemšana, urīnceļu infekcija, alkaloze
↓Acidoze, caureja, bads
Leikociti40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Pielonefrīts, cistīts, glomerulonefrīts
Nitrīti40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Cistīts, pielonefrīts
Proteīns40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Cukura diabēts, mieloma, glomerulonefrīts
Glikoze40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Endokrīnas saslimšanas, trauma, miokarda infarkts, apdegumi, infekcijas, tubulointersticiālas saslimšanas
Ketoni40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Alkohola intoksikācija, smags drudzis, badošanās, anoreksija, ilgstoša vemšana
Urobilinogēns40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Urobilinogēna pastiprināta veidošanās kuņģa zarnu traktā, ierobežotas aknu funkcijas- vīrusa hepatīts, aknu karcinoma
Bilirubīns40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Stāvokļi kas saistīti ar tiešā bilirubīna koncentrācijas paaugstināšanos serumā
Eritrociti40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Glomerulonefrīts, nierakmeņi, urologiskās saslimšanas
Kopējais olbaltums kvantitatīvi40148Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑Nefrotiskais sindroms, nefropātijas, audzēji, multipla mieloma
Urīna analīze (ar stripu +mikroskopija)40148
40150
Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
Mikroalbumīnūrīja41101UrīnsUrins    7d   15 -250C
1m     2-80C
6m   (-15) – (-25)0C
↑Nefropātija
Amilāze41034Urīns2h     18 -250C
24h   2-80C
↑Akūts  pankreatīts, aizkuņģa dziedzera vēzis
Kreatinīns41006Urīns2h     18 -250C
24h   2-80C
↑Akūts infekciju slimības, gigantisms, diabets, hipotireoze
↓Muskulatūras  atrofija,anēmija,hipertireoze
Formelementu kvantitatīva noteikšana40140Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↑ Leikocitūrija, hematūrija
Zimņicka prove41049Urīns2h     18 -250C
4h     2-80C
↓ diennakts urīna daudzums-oligūrija, anūrija
↓ urīna blīvums un mazas blīvuma svārstības diennakts laikā-hipostenūrija, izostenūrija
↑ diennakts urīna daudzums-poliūrija
↑ urīna daudzums nakts stundās-niktūrija
Koprogramma40160Fēces2h     18 -250C
24h   2-80C
ja materiāls satur gļotas vai asinis 2-4h laikā
Barības sagremošanas un uzsūkšanās traucējumi, asiņošana, vīrusu un baktēriju infekcijas, parazīti kuņģa-zarnu traktā
Apslēptās asinis40172
40173
Fēces2h     15 -250C
24h   2-80C
Čūlas, gastrīts, asiņošanas no kuņģa zarnu trakta, iekaisuma procesi, amiloidoze, ileus
Parazītu oliņas40169Fēces2h     15 -250C
24h   2-80C
↑Avitaminozi, vitamīnaB12 deficītu
Nokasījumi no perianālajām  krokām  uz spalīšu oliņām40164Fēces2h     15 -250C
24h   2-80C
Normā neatrod
Ceļu locītavas punktāta klīniskā analīzeMaksaspuntāts2h     15 -250C
24h   2-80C
Iekaisuma procesi  locītavas
Krēpu klīniskā analīze40183krēpas2h     15 -250C
24h   2-80C
Eozinofīlie leikocīti krēpās40184krēpas2h     15 -250C
24h   2-80C
↑Bronhiālās  astma
Serozo dobumu šķidrumu izmeklēšanaSerozo dobumu šķidrums2h     15 -250C
24h   2-80C
↑ Iekaisuma procesi
Likvora klīniskā analīzelikvors2h     15 -250C
24h   2-80C
↑Meningīts, encefalīts,  CNS audzēji
Eozinofīlie leikocīti deguna sekrētādeguna sekrēts2h     15 -250C
24h   2-80C
↑Alerģiskais rinīts

Izmeklēšanas rezultātus ietekmējošie faktori

Preanalītisko faktoru ietekme sagatavojot pacientu

Asinis ieteicams ņemt tukšā dūšā:

 • Ēdiena uzņemšana pirms asins ņemšanas – paaugstina triglicerīdu, bilirubīna, glikozes, fosfora, kālija, Asat un Alat aktivitātes līmeni;
 • Badošanās– ilgstoša badošanās samazina serumā olbaltumu,holesterīna, triglicerīdu, urīnvielaslīmeni un paaugstina urīnskābes un kreatinīna līmeni;
 • Stimulatori – kofeīns, nikotīns, alkohols, narkotiskās vielas ietekmē vairākus analītus;
 • Fizioterapijas procedūras un rentgenizmeklējumi izmaina bioķīmiskos un hematoloģiskos rādītājus;
 • Lipēmija – mainās bilirubīna,holesterīna, olbaltuma līmenis, koaguloģiskie rādītāji;
 • Diennakts ritmi (dzelzs,kreatinīns, urīnviela, TSH);
 • Bioloģiskas svārstības (holesterīna līmenis pazeminās ovulācijas laikā, fosfora un dzelzs līmenis-menstruāciju laikā. Notiek hormonu līmeņa cikliskas svārstības);
 • Fiziskāslodze – ilgstoša fiziskāslodze paaugstinaserumā miocītu fermentu aktivitāti (KK, LDH, Asat), olbaltumu;
 • Ķermeņa stāvoklis – ķermeņa stāvokļa maiņa asins ņemšanalaikā ietekmē uz: lielām molekulām (olbaltumi), fermentiem, mazām molekulām saistītām ar olbaltumu (kalcijs, dzelzs, teroīdie hormoni), šūnas.Asins ņemšana stāvus stāvoklī rezultāti par 10% augstāki, nekā asins ņemšana guļus stāvoklī. Sēdus-vidēji rezultāti;
 • Stress- paaugstinās hormonu sekrēcijas līmenis (prolaktīns, TSH),paaugstinās albumīns, fibrinogēns, glikoze, laktāts, holesterīns;
 • Lielākais ārstēšanas līdzekļu daudzums interferences dēļ.

Ietekmējošie faktori provju savākšanai

 • Adatā masins paņemšanai jābūt pietiekoši lielam diametram,lai nesabojātu eritrocītus;
 • Žņauga faktors – paaugstinās olbaltuma, bilirubīna, kalcija koncentrācija; koaguloģijai ņemt asinis bez žņauga, ja nav iespējams-žņaugu uzlikt ne ilgāk par 1 min.;
 • Asins hemolīze;
 • Ādas apstrāde pirms asins ņemšanas;
 • Paņemtā asins daudzums;
 • Āsins ņemšanas ātrums.

Faktori, kas saistīti ar transportēšanu, glabāšanu, paraugu sagatavošanu

 • Aizvēršana, sakratīšana, temperatūra transportēšanas laikā;
 • Sadalīšana;
 • Uzglabāšanas laiks un temperatūra;
 • Aukstums – ilgi uzturoties aukstumā paaugstina serumā CRP, urīnskābi, hemoglobīna, hemotkrīta līmeni;
 • Piegādes laiks- glikozes līmenis provēs bez konservantiem ātri samazinās; kālija, fosfātu līmenis, Asat, LDH aktivitāti paaugstinās provēs,ilgi gaidījuši centrifugēšanu.Kālija koncentrācijaātri krītas provēs, kuras uzglabā ledusskapī;
 • Serums ilgi uzglabājās virs eritrocītiem;
 • Gaismaļotijūtīgamanalītam (bilirubīns, urobilinogēns);
 • P arauga kontaktsar ārējo gaisu (asins gāzu sastāvs).

Atteikuma kritēriji

Vispārējie atteikuma kritēriji (kritēriji izmeklējamo paraugu atraidīšanai materiāla pieņemšanas un reģistrācijas laikā)

 • Nepilnīgs vai neprecīzs parauga marķējums;
 • Nepilnīga vai neprecīzapacienta (nosūtījumā) identifikācija;
 • Neatbilstoša izmeklējamā parauga savākšanas sistēma;
 • Neatbilstoša parauga transportēšana (temperatūras, laika neievērošana u.c.);
 • Neatbilstošs parauga daudzums;
 • Bojāts vai kontaminēts paraugs;
 • Nav zināms materiāla noņemšanas laiks vai intervāls starp paraugu savākšanas laikiem (glikozes tolerances tests);
 • Nav ievērots materiāla noņemšanas/savākšanas laiks. 

Specifiskie atteikuma kritēriji (kritēriji izmeklējamo paraugu atraidīšanai materiāla izmeklēšanas laikā)

 • Kontaminēts materiāls;
 • Konstatējot parauga kvalitātes izmaiņas: asins receklis, lipēmija, hemolīze (saskaņā ar metodi), kas nepieļauj izmeklēšanu veikšanu šajā paraugā, to atraida;
 • Atšķaidītas asinis – pēc infūzijas;
 • Pietrūkst materiāla izmeklēšanas veikšanai.

Laboratorijas KDD apmeklēšanas kārtība

Laboratorijas izmeklējumu veikšanas telpās nedrīkst atrasties nepiederošas personas. Laboratorijas daļu apmeklēšanu ierobežo šī kārtība, ar kuru apmeklētāji var iepazīties arī Daugavpils reģionālās slimnīcas mājas lapā www.drs.lv sadaļā „Laboratorija”.

Ārstniecības personāls ir tiesīgs apmeklēt visas laboratorijas telpas, iepriekš par to saskaņojot ar Laboratorijas (daļu) vadītāju vai viņu aizvietojošu personu.

Iekārtu ražotāju vai izplatītāju/servisa firmu pārstāvjus pēc vajadzības uzaicina Laboratorijas (daļas) vadītājs. Visas darbības ar iekārtām veic ar nosacījumu, ka jebkādā veidā netiek ietekmēti  izmeklēšanas procesi. Laboratorijas personāls vizītes laikā nodrošina konfidencialitāti un drošību attiecībā pret paraugiem, informāciju par pacientu, klientu vai donoru un izmeklēšanas rezultātiem.

Apkalpojošais personāls

Tehniskie darbinieki (santehniķis, elektriķis, galdnieks u.c.), kuri ierodas Laboratorijā saskaņā ar pieprasījumu, darbus veic ievērojot konfidencialitātes un drošības nosacījumus. Laboratorijas telpās viņi atrodas personāla klātbūtnē. Pēc darba izpildīšanas, laboratorijas darbinieks pārbauda izpildīto darbu  un paraksta pavaddokumentu par izpildi, pavada līdz izejai.

Citas personas

Valsts uzraudzības institūcijām (metroloģiskā inspekcija, darba drošības inspekcija un citi)  ir tiesības apmeklēt laboratoriju, ievērojot konfidencialitāti un nodrošinot izmeklēšanas procesa netraucētu norisi. Vizīti saskaņo ar Laboratorijas (daļu) vadītāju.

Laboratorijas klientiem (izmeklējumu pasūtītāji vai paši pacienti) ir tiesības izsekot visam izmeklēšanas procesam laboratorijā atbildīgo laboratorijas darbinieku klātbūtnē, iepriekš to saskaņojot ar Laboratorijas (daļu) vadītāju.

Pacientu pieņemšana

Pacientus pieņem Reģistratūrā (telpa Nr.3). Šajā telpā reģistrators pieņem pacienta atnesto izmeklējamo materiālu (urīns, fēces u.c.). Ja pacientam ir nozīmēti izmeklējumi, kuriem nepieciešami asins paraugi, reģistrators nosūta pacientu uz telpu Nr.2., kur medicīnas māsa noņem asins paraugu no vēnas, kapilārās asinis iegūst laborants.

Gadījumos, kad pacients pats vēlas saņemt izmeklēšanas pārskatu, viņš par to brīdina un tos var saņemt Reģistratūrā (telpa Nr.3) vai elektroniski.

Paraugu pieņemšana un pārskatu izsniegšana

Reģistratora klātbūtnē telpā Nr.3. Klīniski diagnostisko daļu apmeklē medicīniskais personāls un kurjeri, kuri piegādā izmeklējamos biomateriālus (konteinerus ar urīnu, fēcēm, krēpām, vakutainerus ar asins paraugiem, likvoru un pleiras punktātu) un nogādā pasūtītājam atbilstošos pārskatus.


Back to top