Laboratorija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt.

E-pieraksts

Informācija Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas klientiem

Informācija klientiem

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijā Imūnhematoloģijas daļā veic pacientu/klientu imūnhematoloģisko izmeklēšanu. Laboratorija darbojas saskaņā ar standarta LVS EN ISO 15189 “Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei” nosacījumiem.

Pacientu/klientu paraugiem izmeklēšanu veic un rezultātus izsniedz diennakts laikā. Pēc klienta pieprasījuma izmeklējumu veic 1 stundas laikā, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Neatliekamos asins paraugus imūnhematoloģijā, hematoloģijā izmeklē nekavējoties un izmeklēšanas pārskatus izsniedz 2 stundu laikā.

Asins paraugus laboratorijā izmanto tikai imūnhematoloģiskajiem testiem. Pēc saderības testa veikšanas pacienta un donora asins paraugi uzglabājas līdz 5 dienām. Ja asins paraugā (grūtniecei) atklātas antieritrocitārās antivielas, asins paraugu frakcionē un iegūto plazmu sasaldē marķētā stobrā, atkārtotai izmeklēšanai, salīdzinot antivielu titrus ar nākamajiem asins parauga izmeklējumiem.

Pacientu/klientu un asins paraugu pieņemšana

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas telpās Viestura ielā 5 darba laiks darbdienās  no plkst. 8.00 līdz 15.30.  Brīvdienas – sestdienas, svētdienas un valsts svētku dienas. Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas telpās Vasarnīcu ielā 20  nodrošina neatliekamos gadījumus diennakts režīmā.

Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas telpās Viestura ielā 5 asins paraugus no ārstniecības iestāžu kurjeriem pieņem un izmeklēšanas rezultātus izsniedz laborantes Asins sagatavošanas nodaļas  9.kabinetā. Izmeklēšanas pārskatus izsniedz stingri ievērojot konfidencialitāti – aizlīmētās aploksnēs ārstniecības iestāžu darbiniekiem pēc piederības. Pacientus/klientus ar nosūtījumiem pieņem un asins paraugus iegūst 3.kabinetā. Laboratorija pieņem pacientus/klientus arī bez nosūtījuma par maksu atbilstoši SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” cenrādim.

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas telpās Vasarnīcu ielā 20 pacientu asins paraugus medmāsas no nodaļām nogādā dežurējošam laborantam Asins kabineta 1.kabinetā marķētā statīvā. Laborants saņemto materiālu pārbauda, novērtē parauga atbilstību kritērijiem, reģistrē, plānveida izmeklējumu paraugus pārsūta uz Laboratorijas Imūnhematoloģijas daļas telpām Viestura ielā 5. Neatbilstības gadījumā ir tiesības paraugu nepieņemt. Steidzamos gadījumos paraugus izmeklē uz vietas.

Ja rodas nepieciešamība asins paraugu papildus izmeklēt Valsts asinsdonoru centra Hematoloģiskās izmeklēšanas nodaļas Imūnhematoloģijas laboratorijā, tad vadīties saskaņā ar informāciju VADC mājas lapā.

Asins parauga un nosūtījuma noformēšana

Pacienta sagatavošana nav nepieciešama, tomēr vēlams iepriekšējā diennaktī nelietot treknus ēdienus, lai izvairītos no hilozes. Imūnhematoloģiskai izmeklēšanai asinis ņem tīrā, sausā vakuumstobrā bez antikoagulanta. Asinis ņem no vēnas, ne šķidrumu pārliešanas laikā vai tieši pēc to pārliešanas. Sagatavo 1-2 venozo asiņu paraugus, atkarībā no izmeklējumu nepieciešamības.

Ja pacientam nav datu par iepriekšējiem izmeklējumiem, sagatavo 2 asins paraugus, ja recipientam jau veikta imūnhematoloģiskā izmeklēšana un jāizdara tikai asins saderības testi- vienu paraugu.

Transfūzija vai grūtniecība var stimulēt antieritrocitāro antivielu produkciju, kas var būt gan primāras, gan sekundāras imunizācijas rezultāts. Plānojot atkārtotu Eritrocītu masas pārliešanu, asins paraugus saderības testiem sagatavo atkārtoti.

Paraugu asins saderības testiem drīkst izmantot diennakti pēc pirmajai transfūzijai nepieciešamā saderības testa veikšanas.

Izmeklējuma mērķis

Parauga veids

 1. ABO, Rh(D) piederības noteikšana
 2. Rh fenotipa un citu eritrocitāro antigēnu noteikšana
 3. Antieritrocitāro antivielu skrīnings
 4. Donora un recipienta asins saderības izmeklējumi
 5. Antivielu identifikācija
 1. Frakcijās nesadalīts venozo asiņu paraugs bez antikoagulanta, ne mazāk kā 6 ml
 2. Frakcijās nesadalīts venozo asiņu paraugs ar antikoagulantu EDTA, ne mazāk kā 6 ml
 1. Tiešais antiglobulīna tests
 2. Tiešā antiglobulīna testa diferencēšana

Frakcijās nesadalīts venozo asiņu paraugs ar antikoagulantu EDTA, ne mazāk kā 6 ml

Nosūtīšana uz Valsts asinsdonoru centru antieritrocitāro antivielu identifikācijai

2 frakcijās nesadalīti venozo asiņu paraugi ar antikoagulantu EDTA, ne mazāk kā 6 ml

Jaundzimušā imūnhematoloģiskā izmeklēšana

 1. Jaundzimušā venozo asiņu paraugs ar vai bez antikoagulanta, ne mazāk kā 1,2 ml
 2. Jaundzimušā mātes venozo asiņu paraugs bez antikoagulanta, ne mazāk kā 1,2 ml

Asins paraugu (stobru) marķē ar šādu informāciju:

 • uzvārds, vārds (pārjautā, salīdzina);
 • personas kods;
 • asins grupa (noteikta personas klātbūtnē);
 • asins parauga ņemšanas datums, laiks;
 • stacionāra slimniekam – slimības vēst. Nr. un / vai nodaļa.

Medmāsa ar savu parakstu apliecina noņemtā parauga identitāti.

! Nemarķēt stobriņu pirms asins ņemšanas!

Paraugu ar pavaddokumentu laboratorijā nogādā 48 stundu laikā no paņemšanas. Līdz tam asinis uzglabā +2o – +8oC temperatūrā. Piegādātājam pēc iespējas ātrāk no savākšanas brīža biomateriāls jānogādā uz laboratoriju izmeklēšanai. Transportēšanas apstākļi nedrīkst ietekmēt parauga kvalitāti. Transportēšanas laikā nedrīkst pieļaut mehānisku faktoru ietekmi (kratīšana, vibrācija, maisīšana un citi), temperatūras režīma neievērošanu, paraugu izliešanu un piesārņošanu. No slimnīcas nodaļām un ārstniecības iestādēm paraugus nogādā termosomās, kur asins paraugus ievieto statīvos, vertikālā stavoklī un nofiksē. Nodrošina temperatūras +2º C līdz + 25º C intervālu un stingri ievēro transportēšanas laiku. Termosomās atrodas termometrs. Laboratorisko izmeklējumu nosūtījumus ievieto mapēs atsevišķi no izmeklējamā materiāla. Kurjers ir nodrošināts ar instrukciju, individuāliem aizsarglīdzekļiem (cimdi, salvetes) un atbilstošiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Laboratorijā nogādā asins paraugu kopā ar nosūtījumu ambulatoriem pacientiem/klientiem un „Pacienta asins karti” stacionāra pacientam.

Laboratorisko izmeklējumu pieprasījumu / nosūtījumu noformēšanas kārtība

Laboratorisko izmeklējumu pieprasījumā jābūt aizpildītai visai pieprasītajai informācijai:

 • par pasūtītāju:
  • ārstniecības iestādes nosaukums;
  • ārsta uzvārds (vēlams telefons), ārsta paraksts, zīmogs;
 • par pacientu:
  • vārds, uzvārds (salasāmi), vecums;
  • personas kods, dzimums;
  • adrese;
  • diagnoze, kods;
  • klīniski būtiska informācija par pacientu, imūnhematoloģiskā anamnēze (obligāti !!! sensibilizētiem pacientiem un grūtniecēm);
  • anamnēze par iepriekšējām grūtniecībām, transfūzijām;
  • finansiāla informācija samaksas nolūkiem;
 • par paraugu:
  • asins parauga noņemšanas datums, laiks;
  • asins ņēmēja paraksts un tā atšifrējums;
  • asins grupa, noteikta personas klātbūtnē, ārstniecības personas paraksts.

Stacionāra slimniekiem šīs ziņas noformē “Pacienta asins kartē’’ – A daļā uz imūnhematoloģisko izmeklēšanu, bet A, B, C daļā – uz saderības testu.

Nosūtījumam jābūt drukātam vai skaidri salasāmā rokrakstā, informatīvam.

Pacienta anonimitātes gadījumā uzrāda visu pārējo prasīto informāciju, kura ir svarīga izmeklēšanas rezultātu novērtēšanai, izņemot vārdu, uzvārdu.

Neatliekamās situācijās ir pieļaujams ārsta telefonisks saderības testa organizēšana, pieprasījums ar sekojošu rakstveida pieprasījumu. Pieprasot izmeklējumu telefoniski, nosauc: ārsta  vārdu, uzvārdu, pacienta vārdu, uzvārdu vai, ja slimnieks ir bezsamaņā, slimības vēstures numuru, pacienta atrašanās vietu, pieprasījuma iemeslu, asins grupu, nepieciešamo asins komponentu devu skaitu, pieprasījuma datumu, laiku. Pieprasījuma formā norāda to pašu informāciju.

Ja nosūtījuma veidlapas vai stobriņa marķējums ir neprecīzs, paraugu neizmeklē. Laboratorija paziņo pasūtītājam par izmeklēšanas atteikuma iemeslu un lūdz atkārtoti ņem asins paraugu, un aizpildīt pavaddokumentu.

Asins parauga atraidīšanas kritēriji

 • Paraugi piegādāti bez izotermiskās taras (transportējamie paraugi)
 • Paraugi izbiruši no statīva vai piegādāti bez statīva (transportējamie paraugi)
 • Paraugu skaits neatbilst izmeklējumu pieprasījumam
 • Neatbilstoši parauga transportēšanas apstākļi
 • Paraugs bez marķējuma
 • Paraugs sadalīts frakcijās
 • Piegādāta 1 parauga frakcija
 • Parauga marķējums neatbilst prasībām.
 • Informācijas neatbilstība marķējumā un pieprasījumā
 • Parauga marķējums neatbilst pavaddokumentam
 • Nav izmeklējumu pieprasījuma /nosūtījuma
 • Izmeklējuma pieprasījums /nosūtījums neatbilst prasībām
 • Stobriņa tips neatbilst paredzētajam izmeklējumam
 • Materiāla daudzums neatbilst prasībām
 • Materiāla kvalitāte neatbilst prasībām.

Faktori, kas ietekmē izmeklēšanas rezultātu (aglutināciju)

Imūnhematoloģisko izmeklēšanu veic stingri vadoties pēc izmeklēšanas metodēm. Daži faktori, t.sk. vides apstākļi var ietekmēt izmeklēšanas rezultātu pareizību.

 • Aukstuma antivielas – to optimālā darbības temperatūra ir no +4°C līdz +27°C.
 • Siltuma antivielas – darbības temperatūra ir +37°C.
 • Vides pH = 6,5 – 7,5
 • Jonu lādiņa stiprums videi, kurā notiek reakcija (piemēram: LISS šķīdums paātrina antivielas – antigēna reakciju)                                                       
 • Eritrocītu lādiņš. Pašiem eritrocītiem ir negatīvs lādiņš.                         
 • Antivielas un antigēna proporcijas.
 • Eritrocītu un seruma svaigums – līdz 48 stundām.

Informācijas apmaiņa

Laboratorijas pilnvarotie darbinieki personiski un telefoniski sniedz informāciju ārstējošam ārstam vai atsevišķos gadījumos un pacientam/klientam.

Gan ārstniecības personālam, gan pacientiem ir tiesības izteikt savu vērtējumu par laboratorijas darbu, izmeklējumu rezultātu ticamību, apkalpošanas kvalitāti, ierosinājumus darba vai sadarbības uzlabošanai.

Sūdzības vai priekšlikumus pieņem rakstiskā veidā vai personīgi laboratorijas vadītāja. Saņemtās sūdzības un ierosinājumus izskata pēc iespējas ātri, bet ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no saņemšanas brīža. Ja nepieciešams, izskatīšanu veic ieinteresētās personas klātbūtnē. Ja tas nav iespējams, ieinteresēto personu rakstiski informē par veikto izskatīšanu.

Konsultācijas imūnhematoloģiskās izmeklēšanas un transfuzioloģijas jautājumos

Ārsti sniedz konsultācijas jebkurai personai imūnhematoloģiskās izmeklēšanas un aloimunizācijas jautājumos pēc klienta  pieprasījuma. Konsultatīva imūnhematoloģiska izmeklēšana ārstniecības iestādēm tiek nodrošināta pēc iespējām visu diennakti. Telefoniskas konsultācijas Laboratorijas ārsti sniedz darba laikā pa tel.: 65405323.


Back to top