Kāpēc veidojas rindas uz valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem?

Daudziem pacientiem rodas jautājums, kāpēc veidojas rindas uz valsts apmaksātiem ambulatoriem pakalpojumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka valsts slimnīcai piešķir finansējumu noteiktam speciālistu konsultāciju un izmeklējumu skaitam gadā , kurš proporcionāli tiek sadalītas pa mēnešiem. Ja pacientu pieprasījums pēc noteiktajiem pakalpojumiem būtiski pārsniedz valsts pasūtījumu, tad pacientu plūsma tiek novirzīta uz nākamo mēnesi, rezultātā veidojoties gaidīšanas rindai. Tā kā finansējums ir ierobežots, tad arī pacientu skaits, kuriem ārstniecības iestāde var sniegt valsts apmaksātus pakalpojumus ir ierobežots. Garās pacientu gaidīšanas rindas uz izmeklējumiem un konsultācijām veidojas tieši nepietiekamā valsts finansējuma dēļ.
Daudzi pacienti, nespējot sagaidīt savu rindu, dažādu iemeslu dēļ uz vizīti vai izmeklējumu neierodas, reģistratūru par to neinformējot, līdz ar to pārējiem pacientiem gaidīšanas laiks pagarinās.
Vietnē rindapiearsta.lv var uzzināt, kuras ārstniecības iestādes sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un, kur tos var saņemt ātrāk. Gaidīšanas laiks dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs. Ja valsts apmaksāta veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai vienā ārstniecības iestādē jāgaida rindā, pacientam ir tiesības vērsties citā ārstniecības iestādē, kurā gaidīšanas rindas nav vai tā ir mazāka.
Informāciju par gaidīšanas rindu garumu ārstniecības iestādes apkopo reizi mēnesī, līdz ar to gaidīšanas rindu pārskatiem ir informatīvs raksturs un tie var neatspoguļot informāciju uz aktuālo datumu. Aktuālāko informāciju par rindu garumiem var noskaidrot, sazinoties ar konkrētas ārstniecības iestādes reģistratūru.


Back to top