ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpina ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) īstenošanu.

Lai sniegtu kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un nodrošinātu atbilstību tehniskajiem un kvalitātes standartiem ārstniecības iestādēm ir nepieciešama tehnoloģiju modernizācija. Projekta mērķa sasniegšanai un Daugavpils reģionālās slimnīcas kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībai un veselības aprūpes infrastruktūras attīstībai tiks veikta tehnoloģiju modernizācija, iegādājoties jaunu medicīnisko aprīkojumu.

Uz 2018.gada III ceturksni lielākā daļa no plānotajiem iepirkumiem par medicīnisko tehnoloģiju iegādi ir izsludināti vai ir izvērtēšanā. Projekta ietvaros tiks iegādātas dažādas jaunākās paaudzes medicīnas tehnoloģijas, tai skaitā angiogrāfijas ierīce, ultrasonogrāfijas ierīces, videogastroskopi, videokolonoskopi, mamogrāfijas ierīce, mākslīgās plaušu ventilācijas ierīces, jaundzimušo reanimācijas galds un citas ierīces,  kas paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Kopumā tiks iegādātas 50 medicīnas ierīces.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

ERAF projekta “SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” īstenošana sniegs ieguldījumus lielākā veselības aprūpes iestāde ārpus Rīgas – Daugavpils reģionālās slimnīcas infrastruktūrā un tehnoloģiju attīstībā.

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja

Raksts ievietots: 27.07.2018.


Back to top