ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” ziņas

 

 

 

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” turpina ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) īstenošanu.

Uz šodienu ir izpildīta lielākā būvniecības darbu daļa Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai, ko veic SIA “Energobaltika”.

Tuvākajā laikā tiks izsludinātas iepirkuma procedūras tehniskās dokumentācijas izstrādei šādām projekta aktivitātēm:

  1. Rehabilitācijas centra telpu atjaunošanai;
  2. Centralizētās sterilizācijas nodaļas telpu atjaunošanai;
  3. Onkoķirurģijas profila operācijas zāļu pārbūvei un operāciju bloka mikroklimata uzlabošanai;
  4. Perinatālās aprūpes centra telpu atjaunošanai un gaisa kondicionēšanas iekārtu ierīkošanai.

Pēc veiktajām iepirkumu procedūrām, projektā ir izveidojies ietaupījums, kuru SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” izmantos jaunajai aktivitātei – nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) iekārtas iegādei datortomogrāfijas un angiogrāfijas ierīcēm. Tik svarīgajā objektā kā slimnīca ir būtiski nodrošināt nepārtrauktu elektroapgādi. UPS iekārtas pasargās jaunas datortomogrāfijas un angiogrāfijas ierīces no bojājumiem, ko rada elektroenerģijas traucējumi. Centrālā finanšu un līgumu aģentūra iepriekš minēto aktivitāti ir saskaņojusi, līdz ar ko elektroapgādes (UPS) iekārtas tiks attiecinātās no ERAF projekta līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

 

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja


Back to top