ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” jaunumi

Turpinās būvniecības darbi Invazīvās kardioloģijas centra izvietošanai SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” telpās.

Uz šodienu ir veikti demontāžas darbi, starpsienu izbūve, ārējo elektrotīklu ierīkošana, uzsākts sienu apšuvums ar svina loksnēm.

Būvdarbi notiek ERAF projekta “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība” (Līgums Nr.9.3.2.0/17/I/010) ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 7 670 720,00 EUR, t.sk. PVN, no tiem:

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 6 520 112,00 EUR jeb 85%;

Valsts budžeta finansējums – 690 364,80 EUR jeb 9%;

Privātais līdzfinansējums – 460 243,20 EUR jeb 6%.

 

Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja

Būvniecības darbu fotofiksācija:


Back to top