DRS personāla apmācības-02.08.19. apmācību tēma “Psiholoģiskā saskarsme”

 

Projekta „Slimnīcu sadarbība, izveidojot efektīvu ķirurģisko pakalpojumu pārvaldību pārrobežu reģionā”,

Nr. LLI-396 (HOSPITALS FOR CBC)  aktivitātes ”Personāla apmācības’’ ietvaros

 

Darba kārtība

2019.gada 2.augustā

Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī

Daugavpils reģionālās slimnīcas konferenču zālē (ieeja no Dzemdību nodaļas)

Temats:  Psiholoģiskā saskarsme.

Lektors: Vitālijs Raščevskis, Dr.psych, Daugavpils universitātes docents

 

Laiks

Temats

8.45 – 9.00

 

Reģistrācija

 

9.00 – 10.30

Psiholoģiskā saskarsme: medicīnas darbinieks – pacients. Pirmā iespaida par cilvēku veidošanās shēmas. Pacienta “portrets”.

 

10.30 – 10.45

Kafijas pauze

 

10.45 – 12.30

Vai mēs Jums esam nepieciešami? Uzticēšanās. Uzticamu attiecību veidošanas verbālās un neverbālās tehnikas. Komunikācijas veidi. Iekšējā komunikācija.

 

12.30 – 13.00

Pusdienas

 

13.00 – 15.00

Medicīnas iestādes darbinieka profesionālā identitāte. Profesionālās identitātes veidošanas modelis.

15.00 – 15.15

Kafijas pauze

 

15.15 – 17.00

Sintoniskais saskarsmes modelis un tās izmantošana. Praktiskās nodarbības,  diskusijas.

 

 

LEKCIJU UN PRAKTISKO NODARBĪBU LAIKĀ, NOTIKS FILMĒŠANA UN FOTOGRAFĒŠANA


Back to top