DRS kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 30. maijā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 69. panta pirmo daļu, 54. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības kārtējo dalībnieku sapulci.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” kārtējā dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 30. maijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa G. Semjonova kabinetā, plkst. 12.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:

1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” gada pārskata apstiprināšana.


Back to top