DRS ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 20. maijā

Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. pantu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, valde paziņo, ka tā sasauc Sabiedrības ārkārtas dalībnieku sapulci.

Ārkārtas dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 20. maijā SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī, valdes locekļa G.Semjonova kabinetā, plkst. 13.30.

Dalībnieku sapulces darba kārtība:


1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

2. Piekrišanas sniegšana vispārīgo vienošanos slēgšanai ar SIA “Magnum Medical”, AS “Recipe Plus”, SIA “Unifarma”, SIA “Elpis”, SIA “Oribalt Rīga”, pamatojoties uz atklāta konkursa “Antitrombotisko, hemostatisko un antianēmisko līdzekļu piegāde” identifikācijas Nr. DRS 2019/16 rezultātiem.

3. Līguma slēgšana ar SIA “FLEBOMEDIKA”, pamatojoties uz nomas tiesību rakstiskās izsoles Nr.1/2019”, rezultātiem.

4. Līguma slēgšana ar SIA “FLEBOMEDIKA”, pamatojoties uz nomas tiesību rakstiskās izsoles Nr.2/2019”, rezultātiem.

5. Valdes locekļa G.Semjonova pilnvarošana pārstāvēt SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” interesēs, sagatavot, parakstīt, iesniegt un saņemt dokumentus, SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” vārdā parakstīt (slēgt) līgumus bez darījuma summas ierobežojuma attiecībās ar Nacionālo veselības dienestu.


Back to top