DRS Aprūpes nodaļa saņēma dāvinājumu Ziemassvētkiem

Starp apsnigušajām mazajām mājelēm sniega pūkainajā gaisā cēlās tievas dūmu bizītes. Lieli un mazi putni draudzīgi tekāja starp saslietajām barotavām, kas atradās pie teju katras mājeles. Rūķi, kas dzīvoja šajā neparastajā ciemā, bija mazāki par lielajiem putniem, sasliet barotavas nebija nekāda nieka lieta. Ja nebūtu putnu, varētu domāt, visi dus ziemas miegā. Tik mierīgs un kluss bija debesu vaigs, tik aizmigusi zeme zem sniega biezās kārtas. Tuvojās Ziemassvētki…..
/Ziemassvētku pasaka/

Kāds patiess prieks ir saņemt dāvanas no Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta fantastiskajiem kolēģiem, kuru sirdis ir atvērtas un siltas līdzcilvēku tik dažādajiem likteņiem. Jūsu dāvinātie rotājumi padara Aprūpes nodaļas Ziemassvētkus patīkamākus un gaišākus. Sirsnīgs Jums paldies par rūpēm!


Back to top